Kan skogsforskning minska regnskogsskövlingen?
Oljepalmer så långt ögat når i Sepang, Malaysia, planterade i raka rader. Inget tillhåll för en orangutang precis. (Foto: Eng Koon / AFP Photo)


Idag exporteras mer palmolja från tropikerna än någonsin tidigare. Landet tjänar pengar men regnskogen och dess ekosystem drabbas hårt. Svenska forskare ska nu studera hur världens skogar bör användas för att förbättra klimatet och minska fattigdomen. Sida bidrar med pengar till projektet.

Vegetabiliska oljor finns i livsmedelsprodukter som margarin, glass och chips. Även smink och tvål innehåller vegetabilisk olja. Det står inte på förpackningen att den vegetabiliska oljan är palmolja, vars utvinning påverkar människor och miljö negativt.

Världsnaturfonden, WWF, skriver på sin hemsida att den palmolja som vi i Sverige importerar från till exempel Malaysia, kräver en total yta på omkring 10 200 hektar för att utvinnas. Det vill säga, varje svensk ”lånar” 11 kvadratmeter mark för att tillfredställa sin konsumtion av palmolja. Därmed bidrar vi svenskar till att några av världens artrikaste områden försvinner.

Palmoljan kommer från områden där det fanns tropisk regnskog, vilket anses vara världens artrikaste ekosystem. Nu har stora plantager för oljeutvinning ersatt värdefulla regnskogsområden. Odlingen har tredubblats under de senast trettio åren.

WWF uppger att 16 miljoner hektar tropikskog försvinner varje år. Med den avverkningstakten skulle Sveriges skogar vara försvunna på ett och ett halvt år.

Den tropiska regnskogen är värdefull ur flera synvinklar många anser att den bör bevaras. Regional befolkning i många områden är dock ekonomiskt beroende av skogen och dess produkter. Världsbanken uppskattar att 1,6 miljarder människor helt eller delvis lever av skogens resurser för sin dagliga försörjning.

Ur klimatsynpunkt är det av vikt att bibehålla den ekologiska balansen, att inte skövla skogen. Skog, jord och vatten måste utnyttjas på ett hållbart sätt. Hela kedjan, avverkningsprocess och nyodlingar, bidrar till 20-25 procent av världens utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser, visar forskning.

I Sverige har forskare från universiteten Chalmers i Göteborg och Sveriges Lantbruksuniversitet i Linköping bildat ett tvärvetenskapligt expertnätverk där de ska studera hur världens skogar bör användas för att förbättra klimatet och minska fattigdomen. Nätverken kommer att förse biståndsmyndigheten Sida med kunskap om hur världens skogar bäst bidrar till minskad fattigdom samtidigt som påverkan på klimatet minskar.

Sida kommer att finansiera projektet med 4,2 miljoner kronor.

Experterna ska analysera tre områden. De kommer att utreda hur man ska kunna minska koldioxidutsläpp och ändå gynna fattiga människor, sätta upp kriterier för skoglig produktion som är långsiktigt hållbara, socioekonomiskt ansvarsfulla och klimateffektiva. Dessutom kommer de att granska existerande globala instrument för lagring av kol i skogliga ekosystem.