Kan övervikt vara socialt smittande?
Övervikt och fetma kan vara av smittsam karaktär. (Spencer Platt/Getty Images)


En studie om övervikt som nyligen publicerats i tidskriften New England Journal of Medicin, visar att det finns samband mellan ”närhet och vänskap” och spridningen av fetma.

Studien som finansierades av National Institutes of Health i USA gjordes på 12 067 personer och pågick under 32 år. Som en del i en hjärtstudie, Framingham Heart Study, som påbörjades 1971, använde forskare från Harvard University, University of California, San Diego och Mt. Auburn Hospital statistiska modeller för att undersöka flera aspekter av spridningen av fetma.

Studien tittade på olika grupper av överviktiga personer inom ett nätverk – den sociala smittsamma karaktären av fetma och dess relation till olika sociala band.

Forskarna kartlade deltagarnas sociala nätverk med vänner, syskon, makar och grannar och beräknade alla deltagares BMI (Body Mass Index).

Fynden stödjer ett samband mellan viktökning och sociala band, beroende på vänskapens karaktär.

– Generellt sätt är resultaten inte förvånande, men omfattningen av dess inverkan tror jag är större än vi hade förväntat oss, säger Diane T. Finegood, vetenskaplig chef för det kanadensiska forskningsinstitutet för hälsa, Canadian Institutes of Health Research (CIHR) Institute of Nutrition, Metabolism, and Diabetes.

Under en studie på två till fyra år kunde en överviktig vän öka en individs risker att bli överviktig med 57 procent, medan ett syskon hamnade på andra plats med 40 procents risk, följt av make/maka som hamnade på 37 procent.

– Det som är något överraskande är att vänskapens påverkan var större jämfört med en make/maka, eftersom det är en person som man lever med dagligen och delar mer tid tillsammans, där man är engagerad i matlagning och fysiska aktiviteter, säger Finegood.

Grannar inom samma geografiska område verkar inte påverka varandra. Vänskap mellan personer av samma kön har mer inverkan än vänskapsrelationer med motsatt kön. Den största påverkan fanns mellan vänner av samma kön där båda hade uppgett varandra som vänner.

I studien dras slutsatsen att det sociala avståndet verkar vara mer viktigt än det geografiska avståndet när det gäller spridningen av fetma, medan rökning inte var signifikant förenat med det.

Enligt en medförfattare, Nicholas Christakis, som är professor i medicinsk sociologi på Harward University School i Boston, framhåller studien den epidemiska karaktären hos fetman, vilket kan vara användbart i försök att vända en växande trend.

– Resultaten är symmetriska så ifall ens bekanta och vänner går upp i vikt, går man också upp i vikt och ifall de tappar vikt så gör man det själv likaså.

Detta kan stödja tanken att allmänna hälsoåtgärder för grupper av människor är mer kostnadseffektiva och värdefulla jämfört med individuella när det gäller viktminskning, behandling och förebyggande av fetma.

Christakis poängterar att studien inte föreslår en social isolering av överviktiga personer.

– Vi föreslår inte att folk skulle klippa sina band med överviktiga vänner; att ha vänner är hälsosamt.

Experter säger att studien inte är slutlig, eftersom det kan finnas dolda faktorer som påverkar. Enligt Finegood visar inte studien om skapandet av nya sociala nätverk skulle ha samma effekt, men den lyfter fram en möjlighet till det.

– Statistiken kan vara betydelsefull, men i det verkliga livet är det inte till någon större nytta för överviktiga personer – det kan vara mycket komplicerat, säger professor Andrew Hill från University of Leeds.

Framtida forskningsplaner kommer att inbegripa analys av data som styrs mot andra hälsorelaterade problem såsom drickande och rökning och deras sociala konsekvenser.

Referenser:

The Spread of Obesity in a Large Social Network Over 32 Years, The New England Journal of Medicine, (online): http://content.nejm.org/cgi/content/full/357/4/370

Översatt från originalartikel på engelska