Kan hundar läsa människors tankar?
Hundar kan förutse hur människor ska bete sig baserat på speciella signaler, sammanhang och genom att lära sig från erfarenheter, enligt en ny studie. (Foto: Daniel Mihailescu / AFP)


Hundar reagerar på människors kroppsspråk och verbala kommandon, men exakt vad de reagerar på är oklart. Hur vet till exempel hundar att de främst kan tigga mat från uppmärksamma människor och beter sig dåligt när människor inte ser på?

Enligt ny forskning som publicerats i Springers tidskrift Learning & Behavior kan hundar (familjen Canis lupus) förutse mänskligt beteende baserat på speciella signaler, sammanhang och genom att lära sig från erfarenheter.

Monique Udell med kollegor på University of Florida i USA, bestämde sig för att försöka förstå denna komplexa sociala uppfattningsförmåga, och bestämma huruvida arter och djurs uppväxt- och levnadsmiljö påverkar prestationen genom att jämföra beteendet hos hundar som lever som husdjur, hundar i hundhem och vargar.

Forskarna tittade på hur de tre olika typerna betedde sig när de tilläts tigga om mat – antingen från en uppmärksam person eller från någon som var oförmögen att se djuret.

De upptäckte att vargar framgångsrikt tigger om mat från uppmärksamma människor, precis som hundar, och båda arterna lär sig snabbt med övning.

”Här lägger vi fram de första bevisen för att otämjda hunddjur, grå vargar (Canis lupus), också under vissa förhållanden är känsliga för hur uppmärksamma människor är”, skriver forskarna i studiens sammanfattning.

Teamet upptäckte också att hundar varierar i känslighet för olika tecken på människors uppmärksamhet. Hundar som är husdjur reagerar mer på inlärd stimulans, medan de som har varit mindre i kontakt med människor inte är så framgångsrika i att tigga.

”Dessa resultat tyder på att hundars förmåga att följa människors handlingar kommer från en vilja att acceptera människor som sociala partners, i kombination med villkoret att följa människors rörelse och handlingar för att få bekräftelse”, påpekar forskarna.

”Tecken på uppmärksamhet, sammanhanget i vilket kommandot ges och tidigare upplevelser är samtliga viktiga.”

Översatt från engelska.