Kan elitidrottare sakta ner tiden?
Så kallad tidsdilatation kan vara en högt utvecklad förmåga hos elitidrottsmän. Exempelvis har formel 1-förare beskrivit det här fenomenet vid omkörningar. (Foto: Oliver Lang/AFP/Getty Images)


Tiden tycks sakta ner när en person förbereder sig för fysisk aktion, beroende på förändringar i hjärnans sätt att bearbeta visuell information, enligt ny brittisk forskning.

Den här förmågan kan vara högt utvecklad hos toppidrottsmän. Exempelvis har formel 1-förare beskrivit det här fenomenet vid omkörningar. Den japanske forskaren Nobuhiro Hagura studerar för närvarande effekten av denna tidsdilatation tillsammans med forskare inom neurovetenskap vid University College London.

”Vår gissning är att bearbetningen av visuell information förbättras under förberedelsen”, sade Hagura till BBC News. ”Kanske ökas mängden information som tas in.”

”Det gör att tiden uppfattas bli längre och långsammare.”

Teamet observerade i en serie experiment hur deltagarna responderade på blixtrande föremål på en skärm. I vissa test måste de klicka på föremålet, medan de i andra måste respondera verbalt. Deltagarna rapporterade att tiden bara kändes längre när de förberedde sig för rörelse.

Forskarna vet inte vilken fysiologisk mekanism som styr den här effekten, men de tror att det är kopplat till hjärnans förmåga att samla in visuell information. De hoppas få med toppidrottsmän i framtida forskning.

”Vi vill nu göra dessa beteendeexperiment igen, samtidigt som vi mäter upp deltagarnas hjärnaktivitet med EEG”, sade Hagura till BBC News.

“Vi kan sedan studera vad som händer i syncentrum under perioden då handlingen förbereds.”

Studien publicerades på nätet i Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences den 5 september.

Översatt från engelska.