Kan Alzheimers sjukdom avvärja cancer?
Alzheimerpatienter får musikterapi på ett geriatriskt sjukhus nära Lyon i Frankrike. Amerikanska forskare har upptäckt att personer som lider av Alzheimers har lägre benägenhet att utveckla cancer än andra. (Foto: Fred Dufour/AFP)


En ny amerikansk studie visar att Alzheimers sjukdom har en koppling till minskad risk för cancer och vice versa.

Amerikanska forskare har i sin studie följt 3 020 personer i åldern 65 och uppåt. Det visade sig att de som hade sjukdomen Alzheimer i början av studien hade 69 procent mindre risk att insjukna i cancer än de som var fria från sjukdomen, skriver BBC.

De som var sjuka i cancer vid studiens början hade 43 procents mindre risk att utveckla Alzheimers sjukdom än de som inte hade cancer.

Forskarna följde försökspersonerna i genomsnitt fem år för att se om de utvecklat Alzheimers sjukdom, och i genomsnitt åtta år för att se om de utvecklade cancer.

I början av studien hade 164 personer Alzheimers sjukdom och 522 personer en cancerdiagnos. Under studieperioden utvecklade 478 personer demens och 376 personer utvecklade cancer.

Medicine doktor Catherine Roe vid Washington University School of Medicine i St. Louis är ansvarig för studien.

Catherine Roe och hennes medarbetare anser att det krävs mer forskning innan man kan dra några säkra slutsatser av studien och att det är för tidigt att säga om de två sjukdomarna har en koppling.

Studien har publicerats i den medicinska tidskriften Neurology.