Kamprad och Ikea fick klimatpris
Ikea finns i många länder världen runt. (Foton: Wikipedia)


Skogsindustrierna har instiftat ett klimatpris som ska gå till en person, företag eller organisation som gjort insatser för att mildra klimatpåverkan. I år utdelas det för första gången och det gick till Ingvar Kamprad och IKEA. Priset delades ut den 21 april.

– Trä är ett oerhört viktigt material för oss. Huvuddelen av alla produkter vi har är baserade på trämaterial på ett eller annat sätt. Människor älskar att umgås med träet som det ser ut, såväl ädelbitarna som ”knaggig” furu. Talet om att man kan göra allting av skog gäller fortfarande, säger Ingvar Kamprad i ett pressmeddelande från Skogsindustrierna.

Motiveringen till priset lyder:
”Trä är IKEA:s viktigaste råvara. Genom att hela tiden arbeta med design och utveckling av träprodukter och lyfta fram träprodukternas förtjänst inreds inte bara det svenska folkhemmet med trä utan också hem i hela världen. Ökad användning av trä skapar grund för ökat hållbart skogsbruk. Därmed kan IKEA ta åt sig en del av äran för ett ökat upptag av koldioxid från atmosfären.”

– Ingvar Kamprad och IKEA står för en utveckling som vi vill uppmuntra: att hitta nya och uppskattade sätt att använda trä som råvara. Ökad användning av träprodukter bidrar till att begränsa den negativa klimatpåverkan, säger Marie S Arwidson, VD Skogsindustrierna.

Leif Brodén, ordförande i Skogsindustrierna, har inför kamera samtalat med Ingvar Kamprad om träets betydelse. I flmen som finns  att se på youtube berättar Ingvar Kamprad om att skogen ligger honom varmt om hjärtat. Han har med sig intresset för skog sedan barnsben då fadern var en oerhört intresserad skogsägare som var med när Skogsägarföreningen grundades.


- Trä är ett oerhört viktigt material för oss. Talet om att man kan göra allting av skog gäller fortfarande, säger Ingvar Kamprad.

– Trä är ett oerhört viktigt material för oss. Talet om att man kan göra allting av skog gäller fortfarande, säger Ingvar Kamprad.

Av skog kan man göra allting sade man förr berättar Kamprad: mat, brännvin och kläder. Han tycker att utvecklingen har sackat efter, man borde istället ha förädlat den kunskap som man hade tidigare. Som exempel på det berättade han om hästen på gården där han växte upp, den utfodrades med cellulosa.

– Jag tycker att man ägnat för stor uppmärksamhet åt de kända metoderna att göra papper, göra spånplattor, att utnyttja träet som råvara, och ägnat mindre uppmärksamhet åt att vidareförädla och tänka på nytt sätt, säger Kamprad.

– Det är lite synd att man inte använder denna fantastiska råvara med alla dess fantastiska möjligheter för att komma vidare.

Klimatdiskussionen finner Kamprad svår att följa. När det gäller koldioxiden är åsikterna många och olika, men en sak vet han och det är att skogen är bra för människorna för den producerar syre.