Kampanj mot brott och korruption i Chongqing liknar kulturrevolutionen, del 2
Bo Xilai (mitten), partichef i Chongqing, anklagas för att driva en grundlagsvidrig politisk kampanj som påminner om kulturrevolutionen på 60- och 70-talet.


Del 1 kan läsas här.

Här är andra delen av artikeln om den kontroversiella kampanjen mot organiserad brottslighet och korruption i staden Chongqing, som lett till att tusen personer dömts till tvångsarbete, i många fall på mycket lösa eller direkt felaktiga grunder, eftersom polisen har kvoter på domar de måste fylla.

Människorättsadvokaten Li Heping från Peking menar att myndigheterna i Chongqing bryter mot lagen genom att fokusera på tvångsarbetsdomar. Han sade till Epoch Times att det är mycket allvarligt och en avvikelse att skicka så många människor till tvångsarbetsläger. Systemet med tvångsabete är dessutom i sig självt illegalt och grundlagsvidrigt och borde avskaffas, menar Li.

Advokaten Xu Xanyi sade till Epoch Times att kampanjen är en extrem politisk åtgärd som resulterar att man helt och hållet trampar på demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Han sade vidare att det är en kriminell hantering som borde avslöjas av media och undersökas av både media och jurister.

– Till exempel har överåklagarmyndigheten det legala ansvaret att övervaka och rätta till felaktigheter. Lokalregeringen har även de ett ansvar, sade Xu.

Han tycker att alllmänheten borde ta saken på allvar och organisera protester för att ställa de ansvariga mot väggen.

Grundlagsexperten Qiu Feng sade att ”Slå till mot det svarta”-kampanjen är en politisk kampanj som agerar utanför lagens råmärken.

När han intervjuades av Radio France Internationale sade han angående hur myndigheterna i Chongqing utför storskaliga gripanden av så kallade ”gangsters”.

– I hög grad agerar domstolarna och åklagarmyndigheten inte i enlighet med gällande lag.

Den kinesiska kommunistregimen har följt ett mönster av stora politiska rörelser ungefär vart tionde år. Heng He, politisk kommentator på New Tang Dynasty Television (NTDTV), noterar att efter kulturrevolutionen följde massarresteringar på demokratiaktivister 1989 och förföljelsen av Falun Gong 1999. 2009 kom alltså ”Slå till mot det svarta”-kampanjen mot organiserad brottslighet och korrupta tjänstemän.

I varje politisk rörelse har regimen använt sin propagandamaskin som ett kraftfullt vapen. Man kan exempelvis tydligt se detta i förtalskampanjen mot Falun Gong-utövare de senaste tio åren.

Nu ser man samma taktik i ”Slå till mot det svarta”-kampanjen. Fallen mot kända personer, som den kände försvarsadvokaten Li Zhuang och förre biträdande polischefen Wen Qian, blåstes upp stort i pressen och allmänheten hade redan dömt dem innan domstolen kom med sitt utslag. Enligt NTDTV-kommentatorn Jason Ma är mediabombardemang kring rättsfall typiskt för politiska rörelser.

– Ingen politisk rörelse under det kinesiska kommuniststyret har någonsin följt lagen. Om den följt lagen skulle man inte ens kunna räkna den som en politisk rörelse, sade Heng He.

Översatt från engelskan: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/29604/

Mer i detta ämne

Kampanj mot brott och korruption i Chongqing liknar kulturrevolutionen , del 1