Kampanj i Finland mot obligatorisk svenska i skolorna
Föreningen för fritt språkval (Vapaa kielivalinta r.y.) har startat en kampanj för att svenskan i skolorna skall bli ett frivilligt val i stället för ett obligatoriskt. Bilden har inget samband med artikeln. (Foto: AFP/Frank Perry)


Svenska Yle rapporterade i mars i år att Föreningen för fritt språkval vill göra svenskan i finska skolor till frivilligt val. Svenska språket är enligt grundlagen obligatoriskt i alla finskspråkiga skolor i dagsläget.

Föreningen för fritt språkval (Vapaa kielivalinta r.y.) startar måndagen den 8 september en kampanj för att svenskan i skolorna i stället skall bli ett frivilligt val. 

Föreningen har också i april lämnat ett medborgarinitiativ till riksdagen om att göra svenskundervisningen frivillig. Fler än 62 000 personer hade skrivit på initiativet.

Medborgarinitiativet är ett sätt för medborgarna att påverka lagstiftningen för att få lagstadgad ändring om svenskans ställning i skolorna.

Man menar att elever som inte skulle välja svenska, inte har motivation till att studera effektivt utan sitter där mot sin vilja och är ointresserade, uppgav föreningens talesman i mars 2014, enligt svenska Yle (tv- och radioprogram).

Genom kampanjen vill man berätta om nackdelarna med att ha svenskan som obligatoriskt språk. Om det var frivilligt kunde eleverna välja ett annat språk de är intresserade av och bli bättre motiverade att studera det. Tvånget att lära sig svenska begränsar elevernas möjlighet att lära andra språk, enligt föreningen.

Kampanjen samlar in pengar som sedan används till att informera om språkval, valfrihet och en mer mångsidig språkundervisning i skolorna.  Informationspaket skall även delas ut i skolorna för att berätta om fördelarna med valfriheten och uppmana ungdomarna till att engagera sig i saken. Beslut om information kan delas ut i skolorna, fattas av rektorn och lärarna.

Kampanjen kommer att synas i kollektivtrafiken, i tidningar, radio och i informationsblad som delas ut. Redan dagen innan startade kampanjen och man kunde se affischerna på bussar i Helsingfors. Kampanjen pågår till februari nästa år.

Tidningen Huvudstadsbladet har en bild på affischen som kampanjen har i bussar och kampanjens slogan är "Ett mer tolerant Finland – bort med tvånget" (Suvaitsevampi Suomi – pakko pois).

Det finns ett antal kommentarer från läsare till nyheten i olika tidningar i Finland. Svenskspråkiga personer vill bland annat att finska språket skulle bli valfritt i svenskspråkiga skolor. Man har också kommentarer om att kampanjen ökar hatet mot finlandssvenskar i Finland. Andra befarar att svensktalande inte längre kan få service på sitt eget språk och någon tänkte flytta från Finland till Sverige om man tar bort svenskan i skolorna.