Kalmar blir kinesisk handelsplats
Modell av Fanerduns planerade handelscentrum i Kalmar. (Foto: Veronic Örfelth/Epoch Times)


Den 19 augusti kom Jinxing Luo från Kina in på kommunkontoret i Kalmar och ville göra affärer. Hans avsikt var att etablera sitt företag Fanerdun i Kalmar. Det var för tre månader sedan och han har hittills lyckats med sina planer, som utvecklas i rask takt.
 
Förhandlingar påbörjades den 19 augusti och efter bara tre dagar var avtalet klubbat. Den 29 augusti hade Fanerdun satt in 12,2 miljoner på kommunens konto.
 
Enligt avtalet har Fanerdun köpt 150 000 kvadratmeter mark i norra Kalmar, där Cloetta tidigare hade chokladfabrik. Inom kort kommer där att byggas ett handelscentrum på 70 000 kvadratmeter för 1 100 grossistfirmor. I första skedet planeras också 300 bostäder åt försäljarna och tanken är att ytterligare 700 ska byggas senare. Även ett hotell finns i byggplanerna.
 
Fanerduns kinesiska moderbolag har huvudkontoret i Hangzhou, i Changxingregionen i Kina. Enligt kommunen uppmanar den kinesiska regeringen ekonomiskt starka företag att etablera sig i Europa och i USA. Sedan två år tillbaka har man även haft kinesiska förtrupper från Changxingregionen stationerade i Kalmar, för att främja handelsutbytet mellan länderna.
 
Thomas Davidsson är Kalmar kommuns ansvarige för ”Kinaprojektet”, som det allmänt kallas. För Kalmar innebär Fanerduns etablering nya arbetstillfällen, främst inom serviceyrken som taxi, bussar och hotell.
 
Han jämför projektet med en permanent Svenska Mässan, där kinesiska företag presenterar cirka 30 000 produkter för den nordeuropeiska marknaden.
 
– Det blir en bred mix, allt från motorcyklar till leksaker, säger Davidsson.
 
Några direkta farhågor har han inte. Vad han kunnat utröna har Fanerdun ingen koppling till den kinesiska staten och de har fått löfte av kineserna om att inget barnarbete ska förekomma.
 
Vad gäller den i Kina kritiska människorättssituationen nämner Davidsson att kommunen har ett bra samarbete med Amnestygruppen i Kalmar och de lokala Falun Gong-utövarna, som gett bra information. Kommunen kan dock inte kontrollera från Kalmar hur tillverkningen går till i Kina och de har inte fått några garantier för att produkter tillverkade i arbetsläger inte ska förekomma. Men Davidsson säger att dialogen om dessa frågor ska fortsätta.
 
– Vi är bestämda om att vi inte vill se något sådant i Kalmar. Men jag är personligen okunnig om sådana saker och har stora öron.
 
Hur kommer det sig att just Kalmar valdes ut för Fanerduns satsning?
 
– Jinxing Luo har gett tre svar på den frågan, säger Thomas Davidson:
 

  • Ifrån Kalmar nås 2,6 miljarder människor i Europa, Baltikum och Norden.
  • Sverige anses vara en säker plats och bolagsskatten är låg.
  • Kalmar har såväl flygplats, järnväg som hamn.

 
Byggnadsarbetena har redan påbörjats och den första fasen med försäljningsplatsen beräknas stå klar inom tio till 15 månader. Lägenheterna förväntas ligga något år längre fram.