Kalkylator ska hjälpa barn bli klimatsmarta
Förändra livsstil kan betyda att äta potatis istället för ris. I år har priset på ris ökat katastrofalt, sett ur de fattigas synvinkel.


Världsnaturfonden och TV4 har startat en hemsida för skolelever. Där finner skolorna tips och idéer om hur miljön påverkas genom olika vardagssituationer. Här återfinns till exempel Al Gores film ”En obekväm sanning” med elevmaterial för vidare diskussioner.

Här finns också ”Klimatsmartkalkylatorn” som är specialanpassad för landets elever och skolor, med en kalkylator för skolan och en för eleverna. Där finns en handlingsplan och med hjälp av kalkylatorn kan man testa hur förändringar i den egna livsstilen påverkar det egna ”fotavtrycket” och utsläppet av koldioxid.

Ett ekologiskt fotavtryck är ett mått på hur mycket av jordens biologiskt produktiva yta som går åt till vår konsumtion, från mat till avfall. Hemsidan uppger att om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas drygt tre jordklot.

Det finns redan en klimatkalkylator sedan tidigare för vuxna, där man svarar på frågor rörande mat, resor, hem och prylar. Resultatet efter testet ger säkerligen de flesta svenskar ett dåligt samvete.

Invånare i USA och Kanada ligger ännu sämre till vad det gäller resursförbrukning. Deras ekologiska fotavtryck är dubbelt så stort som européns och sju gånger större än en asiats.