Kaffe – en smak av vär(l)den
Svenska naturskyddsförening rekommenderar under årets miljövänliga köp av ekologiskt kaffe. (Foto: SNF)


Kaffe är en av världens mest besprutade grödor. Och samtidigt en dryck som vi uppfattar som något av det goda i livet. Hur kan vi få ihop det? Det berättar Svenska Naturskyddsföreningen mer om under Miljövänliga veckan den 30 september till 8 oktober.

Kaffe är i fokus under årets Miljövänliga vecka. Det är inte för inte eftersom svenskarna dricker i genomsnitt nio kilo kaffe per år och är världens näst största kaffekonsumenter, efter finländarna. För många är kaffe en självklarhet. Men hur kaffebönorna odlas och förädlas påverkar människor och miljö över stora områden i avlägsna länder. Kaffet är en av världens viktigaste handelsvaror och miljontals småbönders levebröd. Våra kaffevanor påverkar andra.
 
Vanligt kaffe odlas med mycket gifter som skadar både naturen och arbetarnas hälsa. Det skulle kunna förändras om fler valde Kravmärkt och Rättvisemärkt kaffe. Idag har ekologiskt kaffe cirka fyra procent av marknaden.

– Vi vill öka den andelen rejält, säger Maria Palm på Svenska Naturskyddsföreningen (SNF).

Människor, natur och djur påverkas

Konventionell odling av kaffe innebär ett intensivt bruk av kemikalier. De största skadorna av gifterna drabbar dem som besprutar odlingarna. Men medlen har förstås även effekter på den biologiska mångfalden och på vattendragen. Merparten av det kaffe som dricks i Sverige produceras inte heller på ett etiskt försvarbart sätt. Slavarbete förekommer fortfarande i kaffeodlingar.

Det mesta kaffet växer på soliga fält och kaffe är den enda grödan. Solkaffet ger större skördar men kräver mer konstgödsel och skadeinsekter och sjukdomar sprider sig lättare. Djurlivet minskar och med det många av skadedjurens naturliga fiender. Jorden utarmas och är oskyddad för häftiga tropiska regn.

Ekologiskt kaffe odlas oftast som så kallat skuggkaffe, under andra träd. Det gör att odling av bananer, vanilj, kakao och kaffe sker på samma yta. Det ger många fördelar. Den tjocka mattan av löv och växter skyddar jorden mot erosion vid kraftiga regn och bevarar bördigheten. Det hindrar också ogräs från att växa, vilket minskar behovet av ogräsbekämpning. Djurlivet är rikt. I Mexico hittades 180 fågelarter i en skuggodling, det överträffas bara av orörd regnskog.

Kaffe är tillsammans med bananer det allra mest besprutade livsmedlet. De som besprutar odlingarna utsätts för stora hälsorisker, i många fall görs det helt utan skyddsutrustning. Statistiken visar att människor både skadas och dödas av kemikalierna men mörkertalen är stora. Ett minimalt intag av Parakvat, som är ett vanligt bekämpningsmedel, kan leda till döden och det finns inget motgift. Diarré, magont, bortfall av naglar, näsblod, huvudvärk och hudskador är vanliga skador.

Bekämpningsmedlen är ingen hälsorisk för den som dricker kaffe. Om det finns rester av bekämpningsmedel så försvinner de från bönorna vid rostningen.

Miljövänliga veckan en tradition

För att uppmuntra svenskarna att köpa ekologiskt kaffe kommer SNF:s medlemmar att vara ute i butiker, på caféer och på gator och torg och informera och bjuda på kaffe under miljövänliga veckan, berättar Maria Palm.

Temat för Miljövänliga veckan varierar mellan åren. I år är det kaffe och förra året var det bananer. SNF har genomfört Miljövänliga veckan sedan 1990.

De tidigare Miljövänliga veckorna har gett resultat, berättar Maria Palm. Tillsammans med framsynta företag och den stora massan konsumenter har SNF gjort rent hus med onödiga kemikalier i tvättmedel, bidragit till att få bort klorgasblekningen av papper och ökat försäljningen KRAV-märkt mat.

Kaffe med dopp i Örebro

I lördags fanns Naturskyddsföreningen i Örebro på plats i tre ICA-butiker för att informera om kaffets miljöpåverkan och servera Kravmärkt kaffe och dopp. Ankie Rauséus var en av dem som stod i en av butikerna:

– En vanlig fråga som jag fått flera gånger idag är: Vad är det egentligen för skillnad mellan det KRAV-märkta och det ”vanliga kaffet”? Det visar på att det finns ett stort behov att informera. Folk lyssnar gärna medan de tar sig en kopp kaffe, säger Ankie.

– Förutom att finnas på plats i matbutiker har Naturskyddsföreningen i Örebro skickat brev till ett 20-tal caféer i stan för att uppmuntra dem till att prova att servera Kravmärkt kaffe och mjölk. Några har nappat, vilket är jättekul! Det kommer vi att uppmärksamma genom att överlämna ett diplom som de stolt kan visa upp för sina kunder och så kommer de att finnas med på en lista på SNF:s hemsida tillsammans med alla andra caféer i landet som har antagit uppdraget, berättar Ankie.

Smaken av kaffe

En avgörande fråga är ändå smaken på kaffet. Känner man någon skillnad? Är det ekologiska lika gott som ”vanligt” kaffe?

– 1995 krävde Svenska Naturskyddsföreningen mer ekokaffe i butikerna. Då fanns det bara en sort. Det är skillnad mot idag! Nu finns det gott om ekologiska alternativ i nästan varje affär och alla de stora kaffekedjorna har ett ekologiskt alternativ. Det finns drygt ett trettiotal Kravmärkta kaffeprodukter i den svenska detaljhandeln, berättar Ankie.

Men märker man verkligen ingen skillnad på smaken?

– Nej, jag känner ingen skillnad. Jag köper Krav- och Rättvisemärkt för att jag gör en insats för dem som arbetar på kaffeodlingen och för miljön. Kan jag bidra med det så gör jag det gärna, säger Karl-Ivar Johansson i Södertälje.

Bredvid honom står hans fru Britt-Marie och nickar instämmande och tillägger att de numera bara köper KRAV-märkt kaffe.

Sist men inte minst. Hur är det med priset?

– Det är inte någon större prisskillnad på Kravmärkt kaffe numera och det ingår ofta i affärernas extrapriserbjudanden, säger Maria Palm. Men jag menar att man gärna kan lägga till några kronor och köpa kaffe som är både Krav- och Rättvisemärkt. Då vet man att arbetarna dessutom får schysst betalt.

Läs mer om kaffe och hur det påverkar människor och miljön på

http://www.snf.se/verksamhet/internationellt/kaffe.htm