Kabinluften kan göra dig sjuk
Symptom som huvudvärk, andningssvårigheter, synproblem och kognitiva störningar kan vara ”Aerotoxic syndrome”, ett tillstånd som kan uppstå på grund av att ha inandats ohälsosam luft som cirkulerar i flygplanens kabiner. (Foto: AFP/ STEPHANE DE SAKUTIN)


Om man känner sig dålig i samband med en flygresa med symptom som huvudvärk, andningssvårigheter eller känner sig allmänt omtöcknad kan man ha drabbats av ”aerotoxic syndrome”. En forskargrupp har undersökt problemet – men varför släpps inte resultatet?

”Aerotoxic syndrome” är det inofficiella namnet som används för att beteckna de både akuta och kroniska symptom som orsakas av att ha inandats förorenad kabinluft. Kronisk trötthet, andningssvårigheter, synproblem och kognitiva störningar är några av symtomen.

För vissa kan symptomen vara kortvariga, men för andra kan bestående neurologiska skador uppstå till följd av exponering av giftig kabinluft; många kanske inte ens inser vad som händer förrän det är för sent, skriver hälsotidskriften Natural News.

Flygplanen flyger tusentals meter över havet där luften är kall och tunn. Denna luft kan inte tas in direkt utifrån utan måste anpassas och värmas så att den går att inandas av passagerarna.

Ursprungligen var flygplan konstruerade med mekaniska kompressorer som producerade ren och anpassad kabinluft. Men sedan 1950-talet har de flesta flygplanen gjorts om och kabinluften tas in via flygplanens motorer, vilket är en billigare sätt att anpassa luften. Denna ”avtappningsluft” blandas med kabinluften och cirkulerar sedan runt under hela flygningen.

Problemet är att den del av motorn som luften tas ifrån ofta är förorenad av giftiga ångor som uppstår genom friktionen mellan olika rörliga delar och den olja som smörjer dem.

Trots tätningar som ska blockera att ånga kommer in i kabinen så är inte metoden effektiv till hundra procent. Med tiden bryts också tätningarna ned och luften mixas med oljeblandad hetluft.

Ibland kan passagerarna bokstavligen se hur rökig luft fyller kabinen.

Oljan som används för att smörja flygplansmotorer är speciellt framtagen för att tåla extrema förhållanden. Den syntetiska oljan innehåller flera typer av giftiga komponenter, såsom tricresylfosfat (TCP), ett känt nervgift som används i bekämpningsmedel och nervgaser.

Tungmetallpartiklar som nickel, kadmium och beryllium kan också ta sig in i ”avtappningsluften” genom motorn. Eftersom alla dessa olika toxiner utsätts för extremt varm luft från motorernas kanaler, vet man heller inte exakt vilka typer av nya föroreningar som bildas då luften kommer in i kabinen.

Enligt föreningen Aerotoxic Association* (se fotnot), kan dessa gifter orsaka skador på det centrala nervsystemet och variera från person till person. Vissa kan uppleva omedelbara symptom medan andra blir gradvis försämrade med tiden.

Trots de många vittnesmål från piloter, luftfiltreringsexperter, flygvärdinnor och passagerare som har skadats av giftig kabinluft, kommer förmodligen inte regeringar och tillsynsmyndigheter att erkänna att ”aerotoxic-syndromet” existerar.

Enligt dem finns det inte tillräckligt med bevis för att giftiga ångor i flygplanskabiner skulle kunna orsaka någon form av sjukdom, skriver Natural News.

Att den giftiga kabinluften kan leda till hälsoproblem kan den tidigare trafikflygpiloten Tony Watson från England intyga. Han valde att sluta sitt arbete efter tio år på grund av hälsoproblem. Hans fall rapporterades av BBC i sepember 2009.

Han hade neurologiska symptom som muskelryckningar, skakningar och problem med korttidsminnet.

– Det kom till den punkten då jag sade att jag inte kan flyga längre. Jag var orolig över att jag inte var säker och kunde inte fungera tillräckligt bra i cockpiten, sade han till BBC i höstas.

Blodprover visade att hans kropp var fylld av petroleumrelaterade kemikalier som lett till allvarliga neurologiska skador.

Det är inte bara enskilda personer som insett att det är ett problem. Det brittiska överhuset har sedan 2007 begärt en analys av de ämnen som finns i kabinluften för att fastställa säkerheten. Ännu har inga svar kommit på deras förfrågan.

En forskargrupp från Cranfield University har arbetat för att göra en undersökning och resultatet skulle ha släppts efter den 15 mars i år, men den har ännu kommit ut. Enligt Aerotoxic Association, kommer aldrig rapporten att släppas heller eftersom universitetet har ”nära affärsmässiga relationer med bland annat Airbus, BAE Systems, Boeing och Rolls-Royce”, skriver Natural News.

Enligt Aerotoxic Association är Boeing 787 Dreamliner den enda och första typ av trafikflygplan som återgått till att använda sig av säker teknik som skapar hälsosam kabinluft, på 40 år.

Innan den nya tekniken förhoppningsvis successivt införts i nya flygplan kommer problemet att kvarstå och miljoner resenärer kommer att fortsätta flyga i gamla plan med ohälsosam kabinluft och kanske kommer man aldrig någonsin att erkänna att det var problem med de gamla, skriver Natural News.

*Aerotoxic Association bildades den 18 juni 2007 vid brittiska parlamentet av kapten John Hoyte. Föreningen drivs av en grupp piloter som tror att de blivit sjuka av kabinluften på jetflygplan på grund av att avtappningsluften var förorenad med motorolja. Gruppen hävdar att en sådan sjukdom finns, och de kallar den Aerotoxic syndrom. Syftet med föreningen är att informera besättning och passagerare om farorna med kabinluften, ge hjälp och stöd och att arbeta för förändringar i förordningar för att förbättra kvaliteten i kabinluften på flygplan.
(Källa: Wikipedia)