K-vitamin - ett viktigt näringsämne
Broccoli innehåller rikligt med vitamin K. (Foto: Pirjo Svensson/EpochTimes)


Vitamin K är troligen mest känt för dess betydelse för blodets levringsförmåga. Vitaminet har dock även många andra viktiga funktioner.

Studier har visat vikten av K-vitaminet för benbildning, blodkärlen och att stärka immunsystemet.

Eftersom vitamin K finns i flera olika slags föda och att kroppen har en fömåga att återanvända vitaminet och att bakterierna i inälvorna kan syntetisera K2-vitamin (menakinon), anses det inom det medicinska området att människor knappast behöver tänka på konsumtionen och tillförseln av K-vitamin.

Lägre konsumtion av K-vitamin har samband med en högre förekomst av höftfrakturer och benskörhet.

Andra studier har visat att låg konsumtion av vitamin-K har ett samband med förkalkning av blodkärl.

Ytterligare studier har påvisat att patienter med vissa cancerformer har haft nytta av högre doser av vitamin-K än vad som är normalt.

Vår rikaste källa till K-vitamin kommer från växtriket. Gröna bladgrönsaker såsom grönkål, mangold och persiljeblad har mycket vitamin-K1 (fyllokinon). Den finns också i rikliga mängder i födoämnen som till exempel broccoli, brysselkål, spenat och vitkål. Även hallon, svarta vinbär och jordgubbar innehåller vitamin-K, fast i mindre mängder.

Om man äter dessa födoämnen i tillräcklig mängd behövs det normalt inget kosttillskott med vitamin-K. Eftersom vitaminet är fettlösligt är det bra att ha fett i måltider som innehåller stora mängder av vitamin-K.

Antikoagulationsmedel (blodförtunnande mediciner) såsom warafarin (waran) stör omsättningen av vitamin-K. Om en patient medicinerar med blodförtunnande bör man söka råd från sin läkare innan man äter stora mängder med mat som innehåller vitamin-K. För övrigt är det klokt att komma ihåg vad vi fick höra som små barn: ”Ät upp de gröna grönsakerna!”

Referenser:

Ten Important Facts About Vitamin K That You Need to Know by Dr. Joseph
Mercola with Rachael Droege,
http://www.mercola.com/2004/mar/24/vitamin_k.htm

Vitamin K by the Linus Pauling Institute,
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/vitamins/vitaminK/