Juncker vill lösa flyktingkrisen med nya kvoter
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll på onsdagen sitt första "state of the union-tal" i EU-parlamentet. Foto: Frederick Florin /AFP/ Getty Images


EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker vill bo i ett Europa där man hjälper flyktingar, applåderar och välkomnar dem. Att bli arg på att andra länder gör för lite hjälper inte flyktingarna. Juncker presenterade idag ett förslag för att lösa flyktingkrisen, med nya kvoter.

De tvingande flyktingkvoter som röstades ner av EU:s ledare i juni har nu omarbetats och nu säger fler länder ja till kvoterna. Enligt det nya förslaget ska EU-länderna ta emot 160 000 flyktingar, som har kommit till Italien, Grekland och Ungern.

– Italien, Grekland och Ungern får inte lämnas att själva ta hand om den här saken, säger Juncker och möttes av applåder i parlamentet. Han uppmanade bestämt medlemsstaterna att ta emot flyktingarna.

I Junckers förslag finns också en lista på säkra länder, dit man skickar människor som anses sakna skäl för att få asyl. Hit vill man räkna länder som Turkiet och dem på västra Balkan.

EU-länder ska ha möjlighet att säga nej till kvotflyktingar och istället betala till en fond för mottagning av flyktingar i andra EU-länder. Detta är en förändring i förslaget från i våras.

Han förespråkar en särskild biståndsfond på 1,8 miljarder euro, för att ge stöd på plats till afrikanska länder söder om Sahara, så att människor inte ska behöva fly därifrån.

Juncker vill också lägga pengar på den europeiska gränsen och på kustbevakningen.

Vidare uppmanar han medlemsländerna att förenkla för asylsökande att arbeta och få en försörjning, från första dagen.

Det ska vara lagligt att migrera, och Juncker vill att EU organiserar lagliga vägar till Europa.

– Migration måste ändras från att vara ett problem som ska lösas till att vara en välskött tillgång, säger Juncker.

Han avslutar talet med att konstara att tillståndet i Europa inte är bra.