Judiska och arabiska barn studerar tillsammans
Två lärare undervisar arabiska och judiska elever i den enda tvåspråkiga skolan i Jerusalem. (The Epoch Times Israel)


Föreningen Yan Veyad bildades för att inom utbildningsområdet främja samarbetet mellan judar och araber, genom etableringen av ett ramverk för tvåspråkig och multikulturell undervisning.

Idag finns fyra tvåspråkiga skolor i Israel – i Jerusalem, Galliléen, Kfar Kara (Wadi Ara) och numera även i Beer Sheva. Alla dessa skolor har blivit erkända av utbildningsministeriet som statliga skolor.

I skolorna går både judiska och arabiska barn. De undervisas i samma klassrum, leker tillsammans skolgården och utvecklar på så sätt en gemenskap. I den blandade miljön får rädslor och missförstånd ge plats åt tolerans och förståelse. Språk är inte bara ett redskap för ömsesidig kommunikation utan också en fundamental byggsten för varje människas kultur. Målet för barnen är att utveckla sin förståelse, sitt skrivande och sitt uttryck och de får själva välja vilket språk de vill använda.

Shachaf började i Jerusalems tvåspråkiga skola redan i förskolan. Nu går hon i första klass vilket innebär det tredje året för henne. Mamma Inbal berättar:

– Shachaf kan nu läsa och skriva på arabiska och hon pratar med den rätta accenten. Hon har många arabiska vänner från Bait Tzafafa vilka hon ofta besöker. Hon möter inte bara språket utan också kulturen, klädstilen och ”det annorlunda,” vilket hon lär sig att acceptera.


Öppningsceremonin i skolan i Jerusalem. (The Epoch Times Israel)

Öppningsceremonin i skolan i Jerusalem. (The Epoch Times Israel)

Inbal upplever att ju mer Shachaf får möta det arabiska samhället desto mer tolerant är hon gentemot sin omgivning. Hon är öppen för alla hon möter, vare sig barn med något handikapp eller människor från andra etniska grupper. Inbal och hennes familj bor i Pisgat Zeev, men det långa avståndet till skolan skrämmer henne inte. ”Det är väl värt mödan”, tycker hon.

– Det är viktigt för oss att Shachaf förstår. Judar och araber kan leva tillsammans och idag är det vad som är mest naturligt för henne, säger Inbal.

Skolan ”Bron över wadi” i Kfar Kara har satt ett historiskt exempel. För första gången studerar judiska barn i en skola i en arabisk by. Atmosfären är vänlig, den välvårdade trädgården omges av stenvalv vilka också utgör ingångarna till byggnaden och dess klassrum. På betongstaketet runtom trädgården finns en målning av en gul fågel som symboliserar fredsduvan.

Skolan slog upp portarna 2004 och hade då klasser från förskolan upp till trean. Sedan dess har man varje år lagt till en ny klass så att barnen i det sista året kan fortsätta att studera i samma miljö. Detta år har inneburit en öppning för sjätteklassarna och nästa år kommer det finnas ett högstadium.

I ”Bryggan över wadi” görs allting på två språk och alla pass körs dubbelt. I varje klass finns två lärare som båda talar sitt eget modersmål. I klasserna går färre barn än i vanliga skolklasser. När de är färre får barnen mer uppmärksamhet och det visar sig även i deras studieresultat. Den höga standarden är i sig en anledning till varför föräldrarna väljer den tvåspråkiga skolan.

En av skolledarna, Noah Hatib, berättar att skolan i Kfar Kara arbetar med att föra de två samfunden närmare varandra och att man har aktiviteter inte bara för barnen och deras föräldrar utan för medlemmar i hela samhället. Enligt skolledarna kommer både judar och araber till aktiviteterna som bland annat innefattar familjeresor och gemensamma middagar.

Översatt från version