Ju fler cyklister desto säkrare


Att cykla med hjälm är bra, men om riskerna med att inte göra det belyses allt för starkt finns en risk att det avskräcker potentiella cyklister. Det har Göteborgsstudenterna Ian Fiddies och Liv Markström upptäckt i sin uppsats om främjandet av cyklandet i Göteborg respektive holländska Gröningen.

– Visst är det säkrare att cykla med hjälm, men det är farligare att inte cykla alls om man inte får annan motion istället, påpekar Ian Fiddies. De positiva hälsovinsterna från regelbunden motion på cykel överstiger långt olycksriskerna.

I Gröningen cyklar 60 procent, med bara 9,3 gör det i Göteborg. Skillnaden förklaras delvis med att det i Göteborg bedrivits skrämmande kampanjer för att få folk att använda cykelhjälm. Dessutom har Gröningen satsat mer på åtgärder som försvårar för bilisterna, vilket bedömts effektivare än åtgärder som underlättar för cyklisterna. Bilisterna är nämligen det som är farligast för cyklisterna.

En faktor som är mycket gynnsam för cyklisterna är att de är många. Då är bilisterna uppmärksamma på dem. Studien visar rent av att det är färre olyckor om det finns fler cyklister.

Studien är redivisad i Ian Fiddies och Liv Markströms C-uppsats: ”Get on that bicycle and ride – a comparison of methods to promote cycling in three cities”, som skrivits vid Kulturgeografiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.