Journalister som säger sanningen lever farligt
En man tänder ett ljus på Morazan Square i Tegucigalpa den 24 maj under en vaka till minne av de 20 journalister som dödats i Honduras under de senaste tre åren. Kommittén för att skydda journalister arbetar för att skydda mediafriheten bland annat i Honduras. (Foto: Orlando Sierra /AFP/Gettyimages)


Det är en farlig tid för journalister nu, inte så mycket på grund av krigszonernas korseld utan för att journalister jagas och mördas för att de rapporterar sanningen.

I genomsnitt mördas 30 journalister varje år i länder som Colombia, Ryssland och Filippinerna där rättsstaten egentligen ska fungera, sade Robert Mahoney, från övervakningskommittén för pressfrihet, Committee to Protect Journalists (CPJ).

Han talade vid en hearing med titeln Hot mot världens mediafrihet, anordnad av Tom Lantos Human Rights Commission i Washington den 25 juli.

Mördarna går i stort sett fria för att avskräcka andra journalister som kanske har tänkt rapportera om organiserad brottslighet, korruption och konflikter.

”De flesta journalister som dödats i konfliktområden är inte de som bevakar krigshändelser. De är lokala journalister som skriver om lokala frågor som mänskliga rättigheter och korruption”, sade Mahoney.

”Enligt CPJ:s undersökning finns det i ungefär en tredjedel av fallen misstänkt samröre med staten vilket stärker cykeln av straffrihet”, tillade han.

Fängelse och landsförvisning ger samma nedtystande budskap.

”Av de 179 journalister som man vet sitter fängslade i världen i dag, har ungefär en tredjedel inte blivit offentligt anklagade”, sade han.

Många journalister tvingas fly från sitt hemland, särskilt från Eritrea, Etiopien och Somalia men också från Syrien och Pakistan. Mer än en fjärdedel av de 57 journalisterna på flykt har flytt från östafrikanska länder.

CPJ har särskilt fokuserat på mediaförtryck i Honduras, Ryssland och Turkiet.

”De visar upp ett brett spektrum av förtryck, tvingande censur, straffrihet och direkt våld som drabbar journalister idag”, sade Mahoney.

Talaren Karin Deutsch Karlekar från Freedom House, försökte att ge en mer positiv ton på mediernas frihet idag.

För första gången på åtta år har Freedom Houses årliga pressfrihetsindex registrerat en förbättring av pressfriheten, främst i länderna i Mellanöstern och Afrika som tidigare varit ”bland världens mest repressiva.”

Hon medgav dock att förbättringarna var osäkra och nämnde sedan länder där pressen drabbats av bakslag och förtrycket ökat under 2011.

Kina, som hon ansåg ha världens mest sofistikerade system för mediaförtryck har ökat antalet gripanden och censur på både gamla och nya informationskällor precis som Ryssland, Iran och Venezuela, sade hon.

Tråkigt nog är det inte bara auktoritära regimer som har registrerat en minskning av mediernas frihet: trender av mediaförtryck har även dykt upp i väletablerade demokratier som Ungern, Sydafrika och Sydkorea.

– För närvarande är det bara 14,5 procent av världens befolkning – eller ungefär en på sex – som lever i länder där täckningen av politiska nyheter är robust, där journalisternas säkerhet är garanterad, där statligt intrång i mediaangelägenheter är minimal och pressen inte är föremål för kostsamma rättsliga eller ekonomiska påtryckningar, sade hon.

Michael Posner, USA:s biträdande statssekreterare för demokrati, mänskliga rättigheter och arbete, sade att Obama administrationen har fördubblat satsningarna på att spåra och svara på nya hot mot mediernas frihet.

Hoten innebär inte bara fysiska angrepp på journalister utan också missbruk av terroristlagar för att åtala journalister, åtal för att ekonomiskt lamslå nyhetsorganisationer och insatser för att kontrollera och censurera internet.

”Teknologiska förändringar har breddat distributionskanalerna för information, sade han och noterade ökningen av medborgarjournalister. ”Vanliga medborgare utan journalistisk utbildning kan sprida och sprider information från nästan alla länder i världen”.

Att hindra ”kriminalisering av konversation” och hålla kommunikationsvägar öppna var svårare, sade han. Han noterade en ökad ansträngning från regeringar att censurera internet och åtala eller förfölja sociala medier och dess användare.

Sociala medier ”får inte bli ett nytt område för målinriktat förtryck”, sade han.

Av oro lade Kina och Ryssland, med stöd från Tadzjikistan och Uzbekistan ett förslag till FN om att skapa en global uppförandekod för att upprätthålla ”informationssäkerhet” och större kontroll över internet. Något han tyckte var en mycket dålig idé.

USA har ökat sina ansträngningar att försvara internetfrihet genom att begränsa teknologiexport till Iran och Syrien som kan användas för övervakning av internet. USA har också gått ihop med 17 andra länder för att bilda en koalition för frihet online.

Hittills har 38 sponsorer i den 56-statliga organisation för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) drivit frågan om att anta en deklaration om grundläggande frihet i den digitala eran.

– Avtalet syftar till att säkerställa att ny teknik krediteras med samma mänskliga fri-och rättigheter som andra media och att dessa rättigheter respekteras både online och offline, sade han.

Översatt från engelska.