Journalist på People's Daily lämnar offentligt kommunistpartiet
Qiu Mingwei, en journalist på den kinesiska regimens språkrör People's Daily som flydde till Hongkong, meddelar nu öppet att han lämnar det kinesiska kommunistpartiet och alla dess underorganisationer. (Foto: Sun Qingtian/Epoch Times)


Qiu Mingwei, en journalist som tidigare arbetade på den kinesiska regimens propagandatidning Peope’s Daily, flydde till Hongkong förra månaden. Den 23 augusti meddelade han på en presskonferens att han lämnar det kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer. Han är den förste anställde vid en organisation som är direkt knuten till regimens centrala propaganda departement som lämnar kommunistpartiet under sitt riktiga namn.

Qiu var biträdande chef på ”People’s Forum”, en del av People’s Dailys nätupplaga. Han reste till Hongkong i slutet av juni för att delta i en konferens för International Federation of Journalists konferens. Under sin vistelse där fotograferades han medan han deltog i första juli-marschen, en årlig demonstration till stöd för demokrati och mänskliga rättigheter. Den 30 juli flydde han från fastlandskina till Hongkong.

Det var många media på plats på presskonferensen när Qiu gjorde sitt offentliga uttalande.

– Medan jag arbetade på People’s Daily hade jag redan använt en dator på kontoret för att besöka Epoch Times servicecenter för att lämna kommunistpartiet, och jag hade redan lämnat partiet en gång. Efter att jag kommit till Hongkong lämnade jag det igen via nätet. Idag gör jag ett offentligt uttalande för att berätta att jag skär av alla förbindelser med kommunistpartiet, inklusive unga pionjärer, ungdomsbrigaden och partiet.

– Jag har arbetat för People’s Daily i många år. inte ens jag kunde finna någon förbättring när det gäller mänskliga rättigheter i Kina. De höll inte vad de lovat och människorättssituationen blilr bara värre.

Qiu berättade att han råkat ur för flera hämndaktioner efter han återvände till Peking efter demonstrationen i Hongkong. Hans chef sade att Daily skulle upphäva hans journalistlicens och sparka honom. Hans telefon avlyssnades och hans lägenhet genomsöktes av myndigheterna. Han kunde inte röra sig fritt och han anklagades för att samarbeta med fientlig makt.

Dessutom tvingades han skriva sitt namn på ett tomt papper, som vem som helst sedan skulle kunna skriva uttalanden på och använda som en officiell deklaration när det kom frågor från världssamfundet.

Qiu avslöjade kommunistpartiets omfattande intrång i andra länder.

– Partiet skickade ut kulturspioner för att ta sig in i utländska kinesiskspråkiga media och hemsidor, angripa och sätta dit dissidenter, däribland mediaarbetare, som vi i Kina som stödjer demokratiarbete.

Qiu sade att någon högre upp sagt till honom att den politiska förföljelsen mot honom satts igång för att han undersökt förföljelsen av Falun Gong och hjälpt några Falun Gong-utövare.

– Enligt honom hade jag gjort några negativa undersökningar av markförskingring, Falun Gong och korruption bland lokala partifunktionärer. Dessa problem var inte viktiga enligt honom, men undersökningen av Falun Gong var inte positivt för mig.

Qiu sade att han senare insett saker om detta.

– Det är absolut inte bara för att jag gick med i första juli-marschen i Hongkong eller var med på några möten och träffade dissidenter där. Det är för att jag vågade hjälpa Falun Gong-utövare. Det är skälet till att det här händer idag. De försöker göra upp både gamla och nya räkningar med mig.

Qiu sade att han personligen bevittnat förföljelsen av Falun Gong-utövare. En gång såg han en kvinna som jagades av en myndighetsperson vars jobb var att fånga in appellanter. Kvinnan föll ner i en flod och drunknade.
– Jag var inte den enda som såg det. Många appellanter såg det hända. Vi blev alla chockade när vi såg det. Jag frågade de andra appellanterna varför han var så grym mot en av dem. En appellant sade att kvinnan var Falun Gong-utövare.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/21442/