Journalist och dissident dömd till två års fängelse
Försvarsadvokat Li Jianqiang och Li Yuelongs fru (Foto: 64tianwang.com)


Morgonen den 13 juli dömde Bijies mellandomstol i Guizhouprovisen Li Yuanlong, före detta reporter på Bijie Daily, till två års fängelse. Li Yuanlong vägrade att underteckna domstolsutslaget i rättegången och antydde att han kommer att överklaga.

I en intervju med Epoch Times, uppgav Li Yuanlongs fru, Yang Xiumin, att hon och flera vänner begav sig till domstolsförhöret.

– Jag tycker att min mans dom är oerhört orättvis, och jag vägrar att acceptera den. Vi hoppas att vi kan överklaga så fort som möjligt. Min man är oskyldig, liksom som hans tankar, hans artiklar och allt han gjort, sade Yang.

Enligt Yang Xiumin fördröjdes domen i hennes mans fall två månader efter förhöret den 11 maj. Yang hade uppmanat domstolen många gånger att fatta det slutgiltiga beslutet, men domaren hävdade alltid att det inte fanns något de kunde göra eftersom de var tvungna att vänta på instruktioner från högre myndigheter.

– Detta fall är långt ifrån rättvist. Domaren sade till och med att de inte har någon kontroll eller några lösningar på grund av att de måste lyssna på order från sina överordnade. Jag klandrar dem heller inte, sade Yang.

– Normalt brukade han använda sin begränsade inkomst för att hjälpa mindre lyckligt lottade människor, och själv lever han ett mycket enkelt liv. På grund av långvarig undernäring, är han väldigt smal, blek och lider av många sjukdomar. När jag såg honom i domstolen, var han till och med tunnare och hans hälsotillstånd var väldigt dåligt. Jag fick bara tillfälle att säga några tröstande ord till honom, förklarade hon.

Yang tackar sina vänner i Kina och utomlands och media som är engagerade i Li Yuanlongs fall. Hon tackar speciellt försvarsadvokat Li Jianqiang for hans engagemang.

– Vad än det slutliga resultatet blir, så är jag oerhört tacksam för allas hjälp, sade hon.

I en intervju med Epoch Times, sade Li Yuanlongs försvarsadvokat Li Jianqiang:

– Denna dom är fullständigt felaktig. Varken familjemedlemmarna eller försvarsadvokaterna har valt att acceptera den.

– Utifrån ett legalt perspektiv är det fel att ens döma Li Yuanlong till en enda dags fängelse, eftersom han inte begått något brott. Detta är en grundläggande princip, så vi måste överklaga. Jag har redan vidarebefordrat detta till Li Yuanlongs fru via telefon, sade försvarsadvokaten Li.

– Fastän den lokala domstolen är relativt tillmötesgående jämfört med många andra nivåer i domstolssystemet, så var den slutgiltiga domen inte upp till dem att bestämma, fortsatte han.

Försvarsadvokaten Li påpekade också att, jämfört med andra liknande politiska fall, är domen för detta fall så här långt den mildaste.

– Det beror mestadels på stöd både inom Kina och utomlands ifrån, inklusive många organisationer såsom Reportrar utan gränser, Internationella PEN, Independent Chinese PEN Center, och uppmärksamhet från media utomlands. Stödet från folk som tror på rättvisa i Kina och utomlands spelade alla en väldigt stor roll, sade Li.

Li Yuanlong, som skriver under pseudonymen Yelang, arresterades av Guizhous provinsiella säkerhetsbyrå den 26 september 2005 för att ha publicerat artiklar på en utländsk webbsida. Hans personliga tillhörigheter konfiskerades. Detta fall har gått runt bland flera prokuratorer, som var ansvariga för fallet. Det var inte förrän den 9 februari 2006 som Li Yuanlong officiellt anklagades för ”uppvigling till omstörtning av statsmakten”. Domstolsförhöret uppsköts tre gånger och hölls slutligen den 11 maj.

I början av februari uppmanade Reportrar utan gränser den kinesiska kommunistregimen att släppa Li fri. Organisationen uttryckte upprördhet gällande regimens handlande, och uppmanade den att upphöra med förtryck av åsiktsfrihet på internet. De tror att regimens nuvarande strikta övervakning av media visar att den kinesiska kommunistregimen är orolig för de sociala problemen, som blir värre för varje dag.

Skribenterna i fängelsekommittén i Internationella Pen skrev artiklar för att protestera mot Li Yuanlongs dom. Föreningen uppmanar till omedelbart och ovillkorligt frigivande av Li Yuanlong, enligt Artikel 19 i FN:s Internationella konvention om civila och politiska rättigheter, vilken Kina har skrivit under. Föreningen uppmanar också till frigivandet av andra journalister som är fängslade enbart för att de har uttryck sin åsikt.

http://www.theepochtimes.com/news/6-7-15/43912.html