Jordskalv utanför Kreta kändes i Turkiet och Egypten


Ett jordskalv med magnituden 5,9 hade sitt epicentrum i Egeiska havet utanför Kreta i Grekland på fredagen. Skalvet kändes i flera länder runt Medelhavet, rapporterade US Geological Survey (USGS).

Platser så långt bort som Egypten och Turkiet kände av skalvet, rapporterade The Associated Press (AP). Dock har inga skadade eller skador på byggnader rapporterats från staden Ierapetra som ligger närmast epicentrum.

– Det var en kraftig jordbävning i den östra delen av ett område som kallas för den Egeiska bågen. Grekland är ett av världens mest seismologiskt aktiva länder. Vi övervakar de efterföljande aktiviteterna i området, vilka hittills inte varit så kraftiga. berättade Manolis Skordilis, docent i seismologi vid universitetet i Thessaloniki för AP.

USGS noterade att skalvet skedde på omkring åtta mils djup

Översatt från engelska