Jordskalv dämpar julfirandet i Christchurch på Nya Zeeland
Ett kraftigt jordskalv drabbade Christchurch den 23 december 2011. Staden hade bara hunnit börja återuppbyggnaden efter det stora skalvet den 22 februari i år (Foto: Cameron Spencer/Getty Images)


En serie kraftiga efterskalv som drabbade Christchurch på fredag eftermiddag har skakat om invånarna i Christchurch inför julfirandet.

Det var totalt elva skalv på fredag eftermiddag varav fyra mätte 5 i magnitud på Richterskalan, enligt det statskontrollerade GNS Science. De två största var på 5,8 och 6,0 på magnitudskalan. Epicentrum var huvudsakligen ett par kilometer ute till havs från Brighton Beach.

Skalven kommer efter en lång period av relativt seismiskt lugn.

Christchurch borgmästare Bob Parker talade om den mentala oro som invånarna drabbas av eftersom de bara hunnit börja se återuppbyggandet av staden efter det stora skalvet i februari.

– Psykologiskt är det tufft. Människor står på gatorna utanför husen och gråter, har jag hört. Man kan känna känslan av ”inte igen, hur länge ska det hålla på”, sade han till Newstalk ZB.

Tusentals skakningar har drabbat området sedan jordbävningen i september förra året med en magnitud på 7,3 och den katastrofala jordbävningen med magnitud 6,3 i februari i år då 182 människor dog.

Enligt civilförsvaret är skadorna och kondenseringen inte lika allvarlig som den var i februari och man har inte förklarat undantagstillstånd men folk uppmanas att följa normala försiktighetsåtgärder.

”Det är högst troligt att den nuvarande jordbävningen utlöstes av omställningen som blev följden av jordbävningarna i februari och juni 2011.”

”Den nuvarande sekvensen var inte oväntad, även om tidpunkten och platsen är mycket olycklig, skriver man i en uppdatering om skalvet på GNS Science websida.

GNS räknar med att skakningarna kommer att avta under nästa vecka.

Cirka 60 personer har skadats och en del byggnader har skadats, rapporterade stuff.co.nz.

Översatt från engelska.