Jordråttans år börjar i Kina
Inträdet i råttans år firas i Asien, denna kvinna säljer råttfigurer i Hanoi, Vietnam. (Foto: AFP)


Den 7 februari 2008 går vi, enligt den kinesiska kalendern, in i råttans år. Denna gång blir det jordråttas år.

I Sverige vet många människor i vilket av horoskopets tecken de är födda. Det finns tolv stycken utspridda över året och de har olika karaktäristika. I Mittens rike, Kina, har man också ett system som bygger på talet tolv, men här rör det sig om tolv djurtecken som varar i ett år vardera.

Enligt Östasiatiska museets webbplats är råttan charmig och har en stor bekantskapskrets, där den kan skvallra, vilket den älskar. Den är också nyfiken, vältalig och kvicktänkt. Den är intelligent och har talanger inom olika områden. Med höga ambitioner jobbar den hårt för att nå sina mål. Råttan är en arbetsmyra, full av idéer men har inte tålamod att sätta dem i verket.

I Kina har man under lång tid haft tron att de fem elementen; jord, metall, vatten, trä och eld bildar alla tingen i universum och att dessa elements karaktäristika påverkar djurtecknet, med ett element åt gången. Det betyder att grisen, under grisens år vilket nu avslutas, var en eldgris. Senast det var ett kinesiskt år med en eldgris var för sextio år sedan. Lika länge sedan är det sedan det var jordråttans år.