Jordgubbar - sommarens miljöbov
Många svenskar plockar sina jordgubbar på så kallade "självplock". På KRAV:s hemsida listas ett 40-tal ekologiska jordgubbsodlare över hela landet. (Foto: AFP DDP/Michael Latz)


Vad är skillnaden mellan en vanlig jordgubbe och en ekologisk? Svaret är enligt Naturskyddsföreningens senaste undersökningar en stor mängd kemiska bekämpningsmedel. Enligt rapporten ”Matens värstingar” besprutas konventionellt odlade jordgubbar i genomsnitt åtta gånger innan de plockas för att säljas.

– När man köper frukt och grönt finns det all anledning att leta extra efter ekologiskt odlade jordgubbar eftersom det inte är tillåtet att använda kemiska bekämpningsmedel på eko-gubbar, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson i ett pressmeddelande. Han anser att fler jordgubbsodlare borde tänka om och börja med skonsammare odlingstekniker.

Bekämpningsmedel används för att bli av med bland annat svamp, ogräs och smådjur. Numera finns emellertid nya tekniker som även för konventionella jordgubbsodlare kan göra det möjligt att dra ner på kemikalierna. Dessa metoder innefattar bland annat korta kulturer, biologisk bekämpning, tunnlar och fiberdukar.

– Vi uppmanar alla odlare att pröva de nya teknikerna så att användningen av kemiska bekämpningsmedel minskar, säger Ylva Grudd, jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen.

Samtidigt som skillnaden
mellan ekologiska och vanliga jordgubbar är stor, så kan skillnaden mellan de ekologiska och de importerade vara ännu större. I en av Livsmedelsverkets undersökningar år 2005 hittade man rester av kemiska bekämpningsmedel i sju av tjugo importerade jordgubbar. Bland annat har man funnit det i Sverige förbjudna giftet karbendazim.