Jordens äldsta diamant visar på spår av tidigt liv
Bilden visar en diamantkristall; den ljusa partikeln i övre delen av bilden, som sitter på en zirconkristall. (Foton: Naturhistoriska Riksmuseet).


Analyser av jordens äldsta diamant visar att liv kan ha funnits på jorden för 4,25 miljarder år sedan. Det är Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm som studerat diamanten från Australien. I diamanten hittade man den hittills äldsta förekomsten av lätta isotoper av kol, vilket kan vara tecken på tidigt liv på jorden. Fyndet som förvånat forskarna publiceras idag i tidskriften Nature.

Fyndet av jordens äldsta diamanter rapporterades förra året. Sedan dess har Naturhistoriska riksmuseet undersökt dess beståndsdelar med en av världens mest avancerade utrustningar för att mäta vilka grundämnen och isotoper ett material innehåller.

De unika diamanterna består av olika kolisotoper som är vanliga på planeten idag, men också lättare isotoper som kan vara tecken på att liv funnits på jorden tidigare än man hittills vetat om.

– Detta är inte ett bevis för att liv fanns på jorden när diamanten bildades, men misstanken är kittlande. Vårt fynd lär sätta igång en hel del forskning för att undersöka saken, säger forskaren Martin Whitehouse, som genomfört mätningen vid Naturhistoriska riksmuseet.

Forskarna spekulerar i att metanätande bakterier kan vara ansvariga för den funna fördelningen av lätta och tunga kolisotoper. Fyndet kan därför betyda att sådana bakterier fanns redan i jordens tidiga barndom.

– Våra fynd visar att om det fanns liv på jorden för fyra miljarder år sedan, kan det kan röra sig om primitiv liv, såsom bakterier och enkla cellorganismer, säger Martin Whitehouse.

Kan fynden då tyda på att det fanns högre form av liv än bakterier för fyra miljarder år sedan?

– Det är mycket otroligt, men vi kan förstås inte helt utesluta förekomsten av annan slags liv heller, säger Martin Whitehouse.

Fakta

Jordens ålder är 4,6 miljarder år. De undersökta diamanterna är 4,25 miljarder år och hittades i Jack Hills i västra Australien.

Andra tidigare funna tecken på första livet på planeten dateras till mellan 3,5-3,8 miljarder års ålder.

Grundämnet kol är särskilt intressant att studera eftersom det utgör livets byggstenar.

Vissa steg i alla levande organismers ämnesomsättning kräver specifika kolisotoper. (Isotoper är olika atomtyper av ett och samma grundämne).

Det är därför som isotopsammansättningen av jordens äldsta diamanter kan berätta en hel del om förhållandena på Jorden då diamanterna bildades, både förutsättningar för liv och vilka geologiska processer som pågick.

Källa: Naturhistoriska Riksmuseet


På bilden syns en diamantkristall; den mörka partikeln som sitter i mitten på på zirconkristall (zirconium silicate). Zirconen kan innehålla data från 4.25 mlijarder år sedan. Diamanten har undersökts för dess halt av kolisotoper.

På bilden syns en diamantkristall; den mörka partikeln som sitter i mitten på på zirconkristall (zirconium silicate). Zirconen kan innehålla data från 4.25 mlijarder år sedan. Diamanten har undersökts för dess halt av kolisotoper.