Jordbävningsoffer anklagar lokalregeringen för inkompetens
Vy från luften över den skadade delen av staden Mianzhu efter jordbävningen i Sichuanprovinsen. (Foto: China Photos/Getty Images)


Staden Mianzhu, 35 km sydost om jordbävningens epicentrum, led svåra mänskliga och materiella förluster. Många invånare har uttryckt besvikelse över de kinesiska myndigheternas räddningsinsatser.

Li Yi (fingerat namn), en räddningsarbetare i första ledet, sade till Epoch Times att regimen i Mianzhu döljer katastrofens omfattning. Man har fått såväl frivilliga som armétrupper och material på plats, men lokalregeringen har inte kunnat koordinera arbetet på ett bra sätt.

– Lokalbefolkningen har arbetat mycket hårt tillsammans med hjälp utifrån för att återställa ordningen. Hoppet minskar för dem som fortfarande är begravda. Styret av Mianzhu är i kaos. Jag önskar att de högre myndigheterna kunde skicka någon som är mer duglig och avsätta de lokala myndighetsföreträdarna, sade Li.

Li sade även att man inte har sett några myndighetsrepresentanter besöka katastrofområdet annat än på tv. Myndigheterna döljer katastrofens omfattning och det faktum att situationen i Mianzhu är lika illa som länet Wenchuan, där epicentrum för skalvet låg. De två länen är nästan jämnade med marken och kommunikationer från tre andra län är helt brutna. Trots detta hävdar Mianzhus partisekreterare Jiang Guohua att Mianzhu fullbordat den första storskaliga uppsöknings- och räddningsinsatsen inom en dag efter det att räddningsstyrkorna kommit.

En student berättade om en löjeväckande scen där en myndighetsrepresentant hejdade räddningsarbetarna när de var redo att börja för att han skulle hålla ett tal och ta de första spadtagen.

En annan lokalinvånare menade att man döljer dödssiffran. Kroppar ligger på hög på begravningsplatserna. De som ingen hämtar upp från skolor och landsbygden staplas bara på hög i gropar.

– Dödssiffran är mycket högre än den officiella. Man bygger sina data på de kroppar som hittats. Flera orter har jämnats ut fullständigt. Det går inte att gräva där alls. Det rör sig definitivt om mer än tiotusentals döda. Områdena på landsbygden har drabbats ännu hårdare. Hanwang har blivit av med nästan två tredjedelar av sin befolkning, sade Li.

Lokalregeringen hävdar att man fått igång elektriciteten, men Li hade en annan uppfattning:

– Kommunikationerna är delvis återställda. Ett litet fåtal områden har en begränsad tillgång på vatten och el. Gasen är fortfarande avstängd. Vägar och kommunikationer till tre orter i bergsområdet är helt avskurna.

Ett stort köpcentrum mitt i staden ignorerades fullständigt tills tre dagar efter jordbävningen.

– Jag antar att alla är döda nu. Räddningsarbetet i det området borde ha varit ganska lätt, många kunde ha överlevt om man kommit igång samma dag, menade Li.

Han säger även att myndigheterna väntade ett par timmar efter det att räddningsstyrkorna utifrån anlänt tills man sammankallade ett räddningsmöte.

– Regeringen i Mianzhu är en enorm besvikelse. Deras brist på koordination ledde till att specialstyrkorna från Zhejiangprovinsen inte visste vad de skulle göra under en hel dag. Vi är mycket ledsna. Myndigheternas effektivitet är sämre än frivilligarbetarnas.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-19/70826.html