Jordbävningskatastrof i västra Kina
Enligt kinesisk statlig television, har man hittills funnit 400 döda och 8 000 skadade personer efter jordbävningen på landsorten, Yushu i Kina. (Foton: China Out/ AFP PHOTO/Ho/CCTV)


Ett kraftigt jordskalv har drabbat ett redan tidigare jordbävningsdrabbat område i Qinghaiprovinsen nära staden Yushu i Kina, rapporterar Sveriges Radio på morgonen.

Då området ligger i bergstrakterna är terrängen svår att ta sig fram i. 

De flesta hus har förstörts och det övervägande antalet av invånarna i området är av tibetanskt ursprung. Skadade människor tas tillfälligt om hand på gatorna. Då vägarna rasat samman och blockerats väntas det reella räddningsarbetet inte nå området förrän till kvällen.

En damm i området är på gränsen att brista och därför försöker militärpolis nu att tömma den på vatten. 

Jordskredet låg på omkring 7 på Richterskalan. År 2008 drabbades grannprovinsen Sichuan, av en liknande jordbävning vilken uppmättes till omkring 8 på Rischterskalan och krävde nära 87 000 människoliv.