"Jordbävningen i Guangdong” signalerar maktförändringar


En pågående maktkamp mellan Kinas före detta toppman Jiang Zemin och den nuvarande högste ledaren Hu Jintao har fått oanade konsekvenser. När Hu Jintao gjorde en utredning och försökte att få bort dem som var lojala mot Jiang Zemin, råkade han korruptionsåtala de tjänstemän som varit mest aktiva i förföljelsen av Falun Gong.

Hus agerande verkar handla om att befästa sin makt snarare än om mänskliga rättigheter, och förföljelsen mot den traditionella andliga metoden har inte minskat. Trots det slår man nu ner på personer som deltar i förföljelsen.

Chen Shaoji, ordförande i Guangdongs provinsstyrelses politiska rådgivande kommitté, kunde väl aldrig tro att hans lycka skulle ta slut så snart. Inblandad i den smutsiga verksamheten med att förfölja Falun Gong, trodde Chen kanske att han fått en licens att stjäla som belöning. Även om så vore fallet tycks licensen nu ha blivit återkallad.

Som en typisk lokal “jordorm” (en som har starka kopplingar och makt i en lokal politisk krets) var Chens politiska karriär alltid kopplat till det rättsliga systemet i Guangdong-provinsen. Han var den store bossen i Guangdongs rättsliga system, kommunistpartiets sekreterare och övervakade polis, domstol och åklagare i elva år. I februari 2004 utnämndes han till sin nuvarande position, som vanligtvis är reserverad för pensionerade, höga funktionärer inom partiet.

För två veckor sedan rapporterade China Daily om utredningen av Chen och Wang Huayuan. Wang är en högt uppsatt tjänsteman i Zhejiang-provinsen, men kommer ursprungligen också från Guangdong.

Chen är den förste topprankade regionala tjänstemannen som undersöks i Guangdong under det kinesiska kommunistpartiets styre. Kinesiska tjänstemän har beskrivit situationen som ”jordbävningen i Guangdong”.

Det kan tyckas som om Chen och Wang sveptes med när Chens förre assistent Zheng Shadong, som var biträdande minister för allmän säkerhet, undersöktes tidigare i år. Zheng var känd för att lösa viktiga brottmål när han var vice verkställande direktör i Guangdongs säkerhetsbyrå.

Enligt Human Rights Law Foundation, som representerar många målsägare i människorättsfall i USA, fanns Chen, Wang, och Zhen bland de befäl som fick ansvar för att förfölja Falun Gong-utövare. Partisekreteraren har ansvar för rättsliga frågor och är chef på regional nivå, och därmed ansvarig för de brott som begås mot Falun Gong-utövare i provinsen. Chen hade den positionen i nio år fram till 2004, när han överlämnade sin plats till Wang. Zheng stod under Chens övervakning vid den tidpunkten.

Korruptionsanklagelserna som Chen, Wang, och Zhen nu misstänks för, och förföljelsen av Falun Gong verkar vara separata frågor. En artikel med titeln ”Säkerhetsbyrån missbrukar sin makt” i april-upplagan av Hongkong-baserade magasinet ”Trend”, visar sambandet.

Enligt artikeln ”inleddes Säkerhetsbyråns maktmissbruk de tio senaste åren under den andra hälften av 1999 och orsakades av ett misstag i den statliga förvaltningen av religion. Till exempel har den politiskt anbefallna religiös förföljelsen av Falun Gong givit Säkerhetsbyrån alldeles för stor makt. Det har resulterat i att de inte blir straffade ens för att tortera Falun Gong-utövare till döds. Tvärtom har de blivit belönade för det.”

Den här chockerande, men inte förvånande, slutsatsen, kommer enligt tidningen Trend från en intern undersökning år 2005 som beordrades av Hu Jintao och Wen Jiabao, de två högsta ledarna i kommunistpartiet,

Tillsammans med befogenheten att tortera till döds, fick den Allmänna säkerhetsbyråns personal frikort för att delta i korruptionen, från dåvarande kommunistpartiledaren Jiang Zemin. Det var en uppgörelse som fick hela förföljelsens maskineri att gå framåt. Chen Shaoji är ett exempel, Wang Huayuan är ett annat.

Före det var Xiao Yang, den förre ordföranden i Högsta Domstolen i Kina, högsta ansvarig för tusentals av de olagliga rättegångarna mot Falun Gong-utövare under de här tio åren. Han undersöks också. Och den utredningen har koppling till domstolsmedlemmen Huang Songyou.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/16115/