Jordbävningen i Christchurch utnyttjas för att attackera grupp
Aucklands vice borgmästare Penny Hulse sade att hennes intryck av Falun Gong är att det är en fredsälskande och respektabel grupp. (Foto: Auckland City Council)


Ett e-postmeddelande som skickades till tjänstemän i Nya Zeeland var avsett att vända dessa mot den andliga utövningen Falun Gong (också känd som Falun Dafa). Istället åstadkom det irritation hos tjänstemännen, som såg e-postmeddelandet som ett elakt spratt.

Det sades i e-mailet att det var skickat från en Falun Gong-utövare och diskuterade på ett anstötligt sätt jordbävningen i Christchurch, i vilken man hittills räknat antalet dödade människor till 159. Bland annat sades i e-mailet att de som dog fick vad de förtjänade. Meddelandet skickades 25 februari till fullmäktigeledamöter från flera städer.

Cathy Casey, en av Aucklands fullmäktigeledamöter, kallade mailet ”chockerande” och ”förkastligt”.

Sam Fang, ordförande i Falun Dafa-föreningen sade:

-Författaren av mailet använder den tragiska jordbävningen i Christchurch som ett tillfälle att vända Nya Zeeland emot Falun Gong-gruppen.

Falun Gong är en traditionell kinesisk qigongutövning som består av meditativa övningar och att leva efter principerna sanning, medkänsla och tålamod.

Sam Fang kopplade mailet till den kampanj som bedrivs av den kinesiska regimen mot Falun Gong.

– Mailet är klart utformat så att det ska misskreditera Falun Gong, något som det kinesiska kommunistpartiet också hela tiden har sysslat med, som en del av sin tolvåriga förföljelse av Falun Gong-utövare i Kina, sade han.

Av rädsla för Falun Gongs popularitet beordrade i juli 1999 den kinesiska regimens främste ledare, Jiang Zemin, att utövningen skulle ”utrotas”.

Det här mailet var det andra i ordningen i år som förtalade Falun Gong.

Det första e-mailet skickades i januari till ledamöter av parlamentet och kommunfullmäktige och hade det kinesiska konsulatets brevhuvud. Det förtalade Falun Gong och menade att människor inte skulle gå och se Shen Yun Performing Arts föreställning, vilken skulle komma till Auckland i februari.

New York-baserade Shen Yun framför klassisk kinesisk dans och musik med syfte att återuppväcka andan i traditionell kinesisk kultur, enligt Shen Yuns webbsida. Falun Dafa-föreningen i Nya Zeeland var sponsor för showen.

E-postmeddelandet i januari fick dock motsatt effekt eftersom tjänstemännen fördömde det kinesiska konsulatet för att ha skickat det.

Det andra e-mailet verkar också ha slagit tillbaka, eftersom flera mycket förbryllade fullmäktigeledamöter i Auckland har insett att det inte var äkta.

– De människor som utövar Falun Gong är såvitt jag vet fredsälskande människor, sade Casey.

– Ändamålet [med mailet] var att ge Falun Gong vanrykte, och jag kan försäkra er att det inte har skett vad fullmäktige i Auckland anbelangar, sade hon.

Aucklands vice borgmästare, Penny Hulse, har samma intryck som Casey. Hon sade att alla som hon hade talat med ”genast insåg att det [e-mailet] var något som inte var legitimt”.

Penny Hulse sade att hennes intryck av Falun Gong är en vänlig och fredsälskande och respektabel grupp.

– Jag kunde inte tänka mig att någon av dem kunde skicka ett sådant mail.

Fullmäktigeledamöter i andra städer uttryckte också sin misstro när de fick mailet.

– Jag trodde inte på att det var äkta, sade Charles Stuart i Rotura-distriktets fullmäktige.

– Jag blev verkligen förvånad och mycket upprörd över innehållet i mailet, men det är lugnande att läsa att detta inte är Falun Gongs principer, sade Julie Calnan, också i Rotura-distriktets fullmäktige.

Sam Fang har skickat ett mail till ledamöterna av fullmäktige och parlamentet och klargjort att den person som skrev mailet inte var en Falun Gong-utövare. Det är ytterst skandalöst och skamligt att den här personen har försökt utnyttja den tragedi och det lidande som drabbat människorna i Christchurch, sade Fang.

– Falun Gong-utövare är lika ledsna över den smärta som människorna i Christchurch får erfara.

All information som hänsyftar till avsändaren av det andra mailet, vars efternamn, ”Yuang”, verkar tillhöra en person av kinesisk nationalitet, har nu försvunnit från internet.


Fullmäktigeledamoten i Auckland, Cathy Casey kallade e-mailet shockerande och förkastligt. (Foto: Auckland City Council)

Fullmäktigeledamoten i Auckland, Cathy Casey kallade e-mailet shockerande och förkastligt. (Foto: Auckland City Council)

Casey tog upp frågan om huruvida den kinesiska regimen ligger bakom mailet.

– Om det här är ett verk av den kinesiska regimen i Nya Zeeland så säger jag att det måste upphöra, sade Casey. Hon hade också fått det tidigare mailet från det kinesiska konsulatet.

Casey är bekymrad över det kinesiska konsulatets inblandning i Nya Zeelands inre angelägenheter.

– Jag säger till sådana här människor, håll er borta från vårt land och håll er borta från våra medborgare. Ni har ingen rätt att uppföra er på det här sättet, sade Casey.

En före detta kinesisk tjänsteman från konsulatet har tidigare vittnat om sina erfarenheter av att bedriva aktiviteter som syftade till att störa Falun Gong i Australien.

Chen Yongling, före detta förstesekreterare för politiska angelägenheter på det kinesiska konsulatet i Sydney, vittnade inför den amerikanska senaten år 2005 om att ”krig mot Falun Gong är en av huvuduppgifterna för de kinesiska beskickningarna utomlands”.

Enligt Chen är det kinesiska kommunistpartiets Falun Gong-policy beträffande beskickningarna utomlands, ”Att slåss öga mot öga, för att attackera frivilligt och aggressivt”. I sitt vittnesmål beskrev Chen i detalj specifika metoder som används i den här ”kampen”.

Penny Hulse säger att Nya Zeeland som samhälle ”måste vara intolerant mot alla som skapar hat”.

Den här taktiken, att skicka irrationella mail som påstår sig komma från Falun Gong-utövare i syfte att svartmåla Falun Gong har använts flera gånger under de senaste fem åren.

I januari kontaktades talespersonen för Falun Dafa Information Center i USA, Erping Zhang, av en amerikansk senators stab. Senatorn hade fått ett e-mail i Zhangs namn med irrationella krav på senatorn i Falun Gongs namn.

Zhang kunde försäkra senatorns kansli om att han inte hade skickat mailet. Han anlitade sedan en IT-expert som kunde visa att mailet hade kommit från en dator i Kina.

Under Shen Yuns turné 2009-2010 uppgav flera teaterchefer som skulle ta emot Shen Yun att de hade fått irrationella mail som påstod sig komma från Falun Gong-utövare.

Det här senaste ärendet med e-mail som skickats till tjänstemän har överlämnats till Nya Zeelands säkerhetstjänst, som utreder frågan.

Översatt från engelska.