Jordbävningar gör guld av vatten
En karta från United States Geological Survey visar jordbävningar som inträffat sedan 11 mars. Miljontals små jordbävningar över en tidsperiod av hundratusentals år skulle kunna orsaka bildandet av guldavlagringar enligt en ny studie. (Screenshot by the Epoch Times)


Jordbävningar gör vatten till guld, enligt en ny studie som publicerats i Journal of Nature Geoscience den 17 mars. Studien lägger fram en ny teori om hur guldavlagringar bildas, som skulle kunna förändra vårt sätt att gräva efter guld.

När en jordbävning inträffar förflyttar sig rörelsen utåt längs sprickor i jordskorpan, så kallade förkastningslinjer. Rörelsen kan då orsaka ögonblicklig förångning av det grundvatten som rinner genom förkastningslinjerna. Grundvatten innehåller ofta små mängder guld och andra mineraler.

Enligt studien i Nature Geoscience kristalliseras mineralerna när vattnet förångas. Över en period av hundratusentals år, och en miljon små jordbävningar senare, byggs de små mineralavlagringarna upp till större brytbara mängder.

Den här studien betyder att gruvbolagen borde fokusera sin utforskning i områden med frekvent seismisk aktivitet.

”Den här nya kunskapen om mekanismen kring bildande av guldavlagringar kan vara till hjälp vid framtida insatser för att hitta guld”, sade Dion Weatherley på University of Queensland i Australien och studiens huvudförfattare, enligt LiveScience.com.

Även andra geologiska händelser kan skapa guld, som till exempel vid vulkanisk aktivitet.

Översatt från engelska