Jordbävning i Gansuprovinsen i Kina
Skärmdump från US Geological Survey visar skalvets epicentrum i Gansuprovinsen.


En jordbävning drabbade central-västra Kina på måndagen, enligt US Geological Survey, motsvarigheten till det svenska Lantmäteriet och Sveriges geologiska undersökning. Skalvet, som uppmättes till magnituden 5,9, inträffade i Gansuprovinsen.

Skalvet skedde tidigt på måndagen på en kilometers djup, enligt US Geological Survey.

Endast 14 km därifrån ligger Chabu, medan Beidao och Lanzhou ligger 150 km respektive 179 km därifrån.

Den kinesiska statliga seismologiska byrån meddelade att jordbävningen uppmättes till 6,6 på Richterskalan.

Översatt från engelska