Johannesört hjälper mot depression
Johannesört, Hypericum perforatum. (Foto: Getti Images/pixelio.de)


Johannesört (Hypericum perforatum) har varit populär i huskurer och använts inom folkmedicinen sedan det antika Grekland. En nyligen gjord analys från Cochrane visar att Johannesört har en god effekt mot depressioner.

Cochrane-analysen som gjorts av bland andra den tyske läkaren Klaus Linde från Centre for Complementary Medicine i Munchen stödjer tidigare forskning som visat att extrakt från jahnnesört är effektiv vid behandlingen av milda till måttliga depressioner.

– Vi fann överlag att extrakt från johannesörten var överlägsen jämfört med placebo och lika effektiv som sedvanliga antidepressiva mediciner, med färre biverkningar, säger forskningsledaren, Klaus Linde i ett pressmeddelande.

Cochrane-analysen
tittade på 29 tidigare studier med sammanlagt 5 489 patienter med symtom på depression. Studier som jämfört johannesört med andra läkemedel visade att plantextraktet var lika effektivt, och att det också gav mindre biverkningar.

Men bilden kompliceras av det faktum att olika studier gjorda i tysktalande länder gav bättre resultat. Det kan bero på att användningen av extrakt från johannesört har en lång tradion i dessa länder. Till exempel använder tyska läkare ofta johannesört i behandling av depression och oro.

Hypericumsläktets olika arter och dess användning i läkekonst kan dateras till det antika Grekland och Romerska imperiet. Läkekonstens fader, Hippocrates (460 f.Kr. till 370 f.Kr.) skrev om johannesörtens medicinska egenskaper. Den var känd för att kunna läka sår och för dess vattendrivande egenskaper och den användes även som smärtstillande vid bland annnat ryggsmärta. I England har läkare åtminstone tillämpat den så långt tillbaka som på 1600-talet.

Extrakt av johannesört har sedan länge använts inom folkmedicin i behandlingen mot depression och sömnbesvär. Flera tidigare studier har bekräftat dessa effekter.

Tinktur på johannesört, alltså utdrag av dess ämnen med hjälp av alkohol, har en välförtjänt plats i folkmedicinen. Med sina antiseptiska egenskaper har den använts för att läka sår och skydda huden.

Johannesört är en känd bakteriedödare. Mot ischias, ledinflammation och gikt kan tinkturen användas för att massera med. Den kan hjälpa vid muskelvärk och sträckningar och även blåmärken och bältros. Extrakt från johannesört kan även lindra mensvärk.

Johannesört påverkar läkemedelsnedbrytande CYP enzymer i levern och kan därför störa samtidig läkemedelsbehandling så att den blir verkningslös. För den som äter andra mediciner bör därför tala med sin läkare innan man börjar ta johannesört. Många olika läkemedel kan påverkas, exempelvis p-piller, blodförtunnande mediciner, epilepsiläkemedel och läkemedel som används mot avstötning vid transplantationer.

Det är just på grund av örtens effekter på andra läkemedel som forskare inte gärna drar några allmänna slutsatser om plantans användning mot depressioner och rekommenderar att tala med med en läkare innan medicinering.

– Användande av johannesörtextrakt kan vara rättfärdigat, men produkterna på marknaden varierar avsevärt, så dessa resultat (från Cochrane-analysen) kan tillämpas endast på de preparat som testades, säger Klaus Linde.

Fakta johannesört

Det finns över 350 arter i familjen Hypericum, allmänt kända under namn såsom johannesört, johannesblöda, och vildhumleört. Ett gammalt namn för johannesört är mansblod. Midsommarblomster är ett annat svenskt namn.

Namnet perforatum kommer från att bladen ser ut att ha blivit genomstungna. Namnet johannesört syftar också på Johannes Döparen och just för att blomningen sker och att växten plockas kring hans födelsedag, den 24: e juni.

Plantan är flerårig och växer i Nordamerika, Europa, Västra Afrika och vissa delar av Asien. Vildväxande finner man den i skogar, äng- och åkermark samt vid vägkanten. Rikligast växer den på platser med hård vinter eller kraftiga sommarregn. Fröerna är dock känsliga för låga temperaturer.

Man behöver ta johannesört från några dagar till flera veckor för att nå resultat. Det är viktigt att ta rätt mängd av medicinen. Vissa studier rekommenderar 900 mg av Johannesörtens extrakt medan andra går så långt som 1800 mg. Att enbart dricka te med johannesört når troligen aldrig sådana nivåer.

Läs noggrant på etiketterna. Vissa produkter kan nämligen innehålla ”300 mg johannesört,” men detta är inte det samma som det koncentrerade växtextraktet.

För att göra ett extrakt med olja för massage dränk örtens blommor i olivolja och låt stå i solen under två månader.

Läkemedelsverket i Sverige har godkänt för marknadsföring två naturläkemedel där johannesört, Hypericum peforatum, (H.p) utgör den aktiva beståndsdelen.

De två naturläkemedlen är Esbericum, (kapslar) som innehåller enbart H.p. samt Hyperiforce, (droppar), vilken även innehåller citronmeliss, samt humle.

Källor: The Cochrane library, Läkemedelsverket, drugs.com. http://en.epochtimes.com/n2/health/st-johns-wort-2224.html http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD000448/frame.html

Fotnot: Cochrane-samarbetet (Cochrane Collaboration) är ett ansett fristående internationellt nätverk av läkare och forskare, patienter och andra intresserade. Målsättningen med samarbetet är att samla in, kritiskt värdera, sammanfatta och förmedla pålitlig information om effekterna av olika behandlingar och förebyggande åtgärder. Den granskar den vetenskapliga grunden för medicinska behandlingar. I Cochrane-biblioteket kan man söka information om effekter och biverkningar av behandlingar eller förebyggande åtgärder.