Jobb och utbildning dominerar regeringens budget
Skattefusk är oacceptabelt sade finansminister Magdalena Andersson (Foto: skärmdump/ Regeringen.


Stora satsningar på jobb, byggande och skola stod i fokus när finansminister Magdalena Andersson presenterade höstbudgeten. Men trots satsningarna lär budgeten få kritik, bland annat för att svenska hushåll som helhet får mindre pengar att röra sig med.

En starkare tillväxt i både Sverige och världen, men en osäker utveckling framöver, som innebär stora utmaningar. Så sammanfattade finansminister Magdalena Andersson utgångspunkten för höstbudgeten under sin presskonferens på måndagsmorgonen.

– I ett sådant läge kan inte en regering sitta still i båten, kommenterade Andersson investeringarna i jobb och välfärd.

Sammanlagt innehåller propositionen reformer för drygt 24 miljarder kronor, som finansieras med bland annat mindre generösa rut- och rotavdrag och skattehöjningar som främst drabbar höginkomsttagare.

Jämställdheten har ett särskilt fokus i budgeten, genom att man räknar på hur alla förslag påverkar jämställdhet mellan kvinnor och män. ”Närmast världsunikt”, kallade finansministern det här arbetet.

Satsning på jobb och bostäder

Andersson pekade ut matchning som ett stort problem, alltså att arbetslösheten fortfarande är hög, trots att det är brist på arbetskraft inom vissa yrken. Detta vill regeringen lösa med olika utbildningssatsningar som ska ge 15 000 fler utbildningsmöjligheter under 2016.

Dessutom ska byggande av hyresrätter stimuleras, så att folk kan flytta dit jobben finns.

– Det regeringen gör är den största bostadspolitiska satsningen på 20 år i Sverige, sade Andersson.

150 000 nya jobb över två år och 80 000 nya möjligheter till sysselsättning på grund av utbildning, matchning och liknande bedömer regeringen att budgeten ska ge.

Lärarlyft och klimatsatsningar

Lärarnas situation måste förbättras om den negativa trenden med sjunkande resultat, ojämlikhet och lärarbrist ska kunna brytas, enligt finansministern. Regeringen föreslår därför tre miljarder per år till ett lärarlönelyft som ska ge bättre lön till 40 procent av lärarkåren.

På klimatsidan framhävs framför allt satsningar på solceller och fossilfria resor och transporter, men även klimatbistånd till utvecklingsländer.

Mindre pengar för hushållen?

Under presskonferensen ställdes Andersson mot väggen när det gällde att svenska hushåll av allt att döma får mindre pengar att röra sig med. Enligt vissa siffror kommer 80 procent av hushållen att få minskad disponibel inkomst med den här budgeten. Andersson försvarade sig med att vissa insatser, som lärarlyftet och byggsatsningen, har positiva effekter som är svåra att räkna på exakt.

Tomas Tobé från Moderaterna var snabbt ute på twitter och kallade ”8 av 10 hushåll förlorare”, och mer kritik från höger för detta är nog att räkna med.

Även den uteblivna barnbidragshöjningen togs upp, och där sade finansministern att de kommer att leva upp till det löftet under mandatperioden.