JK dömer ut skadestånd till Karimi för olaglig registrering
George Karimi får 20 000 kronor i skadestånd för polisens olagliga registrering av honom. (Foto: Epoch Times)


Justitiekanslern (JK) riktar skarp kritik mot Polismyndigheten: ”Det är allvarligt att Polismyndigheten utan lagligt stöd har behandlat personuppgifter rörande George Karimi.”

Karimi, vars rättsprocess och fängelsetid i Kina som Epoch Times nyligen berättade om, får 20 000 kronor plus betalda ombudskostnader som ersättning för kränkning. Polisens registrering strider inte enbart mot bestämmelserna för polisens allmänna spaningsregister utan kommer även i konflikt med artikel 8 i Europakonventionen. Därtill finns det starka skäl att tro att han är oskyldigt dömd utomlands, står det i beslutet.

Den 15 maj 2014 anmälde Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) svenska staten för grovt tjänstefel och olovlig övervakning av George Karimi till polisens interna utredning. Karimi ska enligt SIN under permission ha utsatts för ”brottsbekämpande myndigheters hemliga tvångsmedel”. Så kallas spaningsmetoder som sker utan den övervakandes vetskap samt polisens och säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling. Uppgifterna har registrerats i polisens allmänna spaningsregister (ASP).

I augusti samma år lade chefsåklagaren Anders Jacobsson ner förundersökningen eftersom utredningen inte hade lett till att någon kunde misstänkas för brottet. Karimi överklagade åklagarens beslut och skickade skadeståndskrav till JK.

Ingen risk för kommande brottslighet

Enligt JK finns det inte misstanke mot Karimi om risk för kommande brottslighet, som polismyndigheten anger som motiv för sin registrering.

Beloppet är för lågt men högre än väntat anser Karimis advokat Jan Södergren.

– JK ser allvarligt på det och skriver att domstolen måste vidta rättelse. Men beloppen är ju struntsummor. Tyvärr är det så i svensk skadeståndsrätt. Men med beaktande av de låga skadeståndsbelopp som utdöms i Sverige är det ett väldigt bra beslut, säger Södergren.

Södergren ger exempel på Skånepolisens olagliga register över romer. För det fick de registrerade 5000 kronor var. Södergren tror inte att Karimi skulle få så mycket mer pengar om han stämde polisen i domstol utan skulle snarare riskera att få betala motpartens rättegångskostnader.

Myndigheter blivit statens syndabockar

Karimi menar att Polismyndigheten och Kriminalvården har blivit svenska statens syndabockar.

– Skadestånd är inte så viktigt. Det är mer angeläget att visa vad svenska staten gör. Inga pengar kan köpa tillbaka livet jag har förlorat, säger Karimi.

Södergren ser inte någon idé med att fortsätta med det här utan hellre gå vidare med att Sverige verkställde en dom från Kina som han menar strider mot alla möjliga rättigheter.

Bakgrund:

Affärsmannen George Karimi bedrev import- och exportverksamhet och reste regelbundet till Kina när han en dag under 2003 frihetsberövades i Peking.

Utan förklaring hölls han häktad i Pekings största häkte med hög säkerhetsklass. Före rättegången deporterades plötsligt den huvudmisstänkte i fallet till Indien, på grund av hälsoskäl. Kort efter den huvudmisstänktes deportering fick Karimis fru i Sverige ett brev, i vilket mannen bad om förlåtelse för att ha vittnat falskt och angett Karimi under tortyr.

Trots bristande bevisning och den huvudmisstänkes deportering och vittnesmål dömdes Karimi till livstids fängelse för tryckning och försäljning av falska dollarsedlar och pekas ut som chef för en liga. Detta har Epoch Times nyligen publicerat en artikelserie om.

Karimi har snart suttit 12 år i fängelse varav 7 år i Kina och 5 år i Sverige.