Jihadistnätverk som rekryterar ungdomar oroar i Spanien
Spansk polis deltar i en operation mot en jihadistcell i den spanska staden Melilla den 14 mars 2014. (Foto: Blasco Avellaneda/AFP/Getty Image)


Enligt en årlig rapport om nationell säkerhet i Spanien är personer med ”jihadistnatur” fortfarande en viktig grupp att rikta särskild uppmärksamhet mot.

Rapporten belyser den viktiga roll som personer som återvänt till sin hemstad har, efter att ha fått specialistutbildning och utfört attacker i Mellanöstern och Afrika.

Enligt rapporten är Spanien ett av de länder där jihadistnätverk opererar. De rekryterar ungdomar att genomföra attacker i områden där det pågår väpnade konflikter. Enligt experter finns en stor risk att ungdomarna, när de fått nödvändig specialkunskap, kan återvända till Spanien och då bli ett potentiellt hot för angrepp på spanskt territorium.

Dokumentet som tagits fram av avdelningen för nationell säkerhet på presidentens kansli, indikerar att rekryteringen genomförs av terroristorganisationer som är verksamma utanför landet – till exempel Syrien eller Mali. Det finns också celler och grupper inne i Spanien som agerar på instruktioner från dessa organisationer.

Det är osannolikt att problemen i Syrien kommer att kunna lösas inom den närmaste tiden, varken vid förhandlingsbordet eller militärt. Därför är sambandet med konflikten i Syrien, närvaron och aktiviteten av jihadistvolontärer från Spanien och närliggande länder, särskilt oroande, förklarar rapporten.

I vilket fall är det viktigt att rikta särskild uppmärksamhet mot återvändande utländska jihadistkämpar som är ivriga att söka nya verksamheter för den globala jihadrörelsen eller företag med västerländska intressen i deras ursprungsländer, säger experterna.

År 2013 anhöll Spanien 90 personer för lokal och internationell terrorism, vilket är en betydande ökning jämfört med 2012, då 38 personer anhölls, konstaterar rapporten.

Originalartikel på spanska.

Artikeln på engelska.