Jiang Zemins sjukdom bekräftas
Jin Zhong, chefredaktör på Hongkongtidskriften Open bekräftar att såväl Jiang Zemin som Li Peng är allvarligt sjuka och därför inte kan närvara vid de två kongresserna i Peking. (Foto: The Epoch Times)


Såväl Nationella Folkkongressen som den politiska konsultativa kongressen hålls nu i Peking men två av Kinas tidigare ledare, Jiang Zemin och Li Peng, är inte närvarande. Denna ovanliga frånvaro har satt igång spekulationer och diskussioner.

Det har påståtts att de båda är allvarligt sjuka. Jin Zhong, chefredaktör på Hongkongbaserade tidskriften Open, som är känd för att avslöja insidesinformation om den kinesiska kommunistregimen, bekräftade detta för Epoch Times och tillade att deras tillstånd är ganska dåligt.

– Li Peng hade en stroke och hans mun är förvriden i ena sidan av ansiktet. Han har inte återhämtat sig och ingen vet om han kommer att återhämta sig heller, sade Jin Zhong.

– Jiang Zemin är även han sjuk och har ingen kontroll över ena halvan av ansiktet. Han har också blivit dement av Parkinsons sjukdom.

Jin sade att hans information kommer från pålitliga källor.

– Den kinesiska kommunistregimen undanhåller alltid sjukdomarna, men inte dödsfallen. Vanligen publicerar man dödsrunan inom en dag. Anledningen till att man döljer sjukdomarna är huvudsakligen att man vill behålla makten. Så de här två är sjuka men inte nödvändigtvis döda, och det är inte säkert att det är obotligt. Det kan dock vara frågan om en långvarig sjukdom. Om man offentliggör att en politisk figur är sjuk så kommer hans motståndare troligen att utnyttja situationen och försöka attackera honom medan han är svag, fortsatte Jin.

Jin Zhong tror att Xi Jinping och Li Keqiang internt valdes att ta över som vice partiordförande och förste vice premiärminister redan före den 17:e nationella partikongressen.

Det antas att Nationella folkkongressen kommer att göra dessa utnämningar definitiva. Beträffande Jiang Zemins sjukdom så kommer denna inte att påverka de arrangerade utnämningarna eftersom Xi Jinping inte är en medlem av Jiangs gäng eller en nära vän till denne, såsom tidigare ryktats.

– Xis utnämning är säker eftersom hans far var en högt uppsatt partitjänsteman, betonade Jin.

Den 5 mars höll premiärminister Wen Jiabao ett tal inför nationella folkkongressen där han särskilt nämnde snökatastrofen i södra Kina. Jin anser att Wens framträdande inte erkände huvudorsaken till problemet, vilket har att göra med elektricitetsdepartementet som kontrolleras av Li Pengs familj.

– Efter snöstormen träffade Wen fem viktiga ledare från elektricitetsdepartementet, däribland Li Pengs son och dotter, Li Xiaopeng och Li Xiaolin. Det var i början av februari och Li blev extremt paranoid. Strax därefter fick han en stroke, förklarade Jin.

Ett annat område som kommer att stå i fokus under folkkongressen är Kinas militärbudget. Kommunistpartiet har avsatt 417,8 miljarder yuan till nationell säkerhet, vilket är en ökning med 17,6 procent från förra året.

– Denna budget har en direkt koppling till förhållandet mellan partiets makt; den militära och politiska makten. Med andra ord kommer man med ökade militära anslag ge ökade förmåner till militären för att hålla sig väl med dem, vilket är mycket viktigt för myndigheterna. På det här sättet kan kommunistpartiet stärka, säkra och vidmakthålla sin nuvarande makt, konsolidera maktbasen, och på så sätt stärka auktoriteten hos sitt ledarskap, sade Jin.

Översatt från engelska