Jiang Zemin beordrade organstölder enligt kinesisk militär
Bai Shuzhong, tidigare hälsominister vid Folkets befrielsearmés allmänna logistikdepartement. (cof.org.cn)


Ett telefonsamtal som i hemlighet spelades in av en grupp som undersökte  människorättskränkningar i Kina kan kasta ljus på en avgörande fråga: Beordrade den tidigare ledaren för Kinesiska kommunistpartiet ett brutalt folkmord på en andlig grupp?

År 2000 började en uppseendeväckande sak hända inom den kinesiska transplantationsindustrin: Antalet transplantationer sköt i höjden, nya transplantationscentra öppnades och en rad hemsidor erbjöd transplantationer av vitala organ inom en vecka. Någon liknande är otänkbart i mer utvecklade länder där väntetider för en lever eller ett hjärta ofta ligger på flera år.

Organpusslet

Det hela var förbryllande under en tid. Kina hade inget frivilligt donationssystem för transplantationer och generellt ansåg man att alla organ kom från avrättade fångar, det vill säga folk som fällts för brott och dömts till döden. I Kina har man helt enkelt tagit deras organ och sålt dem.

Men ökningen av antalet transplantationer stod inte i proportion till avrättningarna år 2000. I själva verket visar uppgifter från Duihua, en människorättsgrupp med fokus på Kina, en generell minskning av avrättningar på senare år.

Flera år senare, med början av 2006 och 2007, insåg forskare varför det plötsligt har skett en ökning av transplantationer: En ny, annorlunda källa till organ hade dykt upp år 2000 – de som skördats från utövare av den andliga metoden Falun Gong.

Falun Gong, ett traditionellt system med meditativa övningar och en morallära, hade uppnått enorm popularitet i Kina under 1990-talet. I juli 1999 satte den dåvarande ledaren för kommunistpartiet, Jiang Zemin, igång en kampanj för att utplåna metoden. Falun Gong blev så snabbt populärt att Jiang såg gruppen som ett hot. Han såg förföljelsen av metoden som ett tillfälle att stärka sin makt i partiet.

Med hjälp av information från sjukhus, vittnesmål, telefonsamtal inspelade i hemlighet, blodprov och en mängd andra bevis, kunde forskare se att med början av år 2000 blev Falun Gong en användbar och stor källa till organ för Kinas transplantationsindustri. Organ från Falun Gong-utövare drev på tillväxten av sjukhus och vinstdrivande transplantationscentra, som ökade handeln med mänskliga organ, varav vissa såldes till utlänningar för över en halv miljon svenska kronor.

Vid sidan av bevisen har frågan hela tiden funnits: Spred sig den här organskörden så snabbt i Kina på grund av ”entreprenörsanda” på lokalnivå eller fanns det order från högsta ort?

Beordrat kontra ”organiskt” dödande

I brist på dokumentära bevis har den allmänna teorin varit att processen var ”organisk”, något som sarkastiskt myntades av Ethan Gutmann. Han är författare till boken, ”The Slaughter”, där han noggrant undersöker frågan om organstölder från Falun Gong-utövare.

Men nu finns det ett telefonsamtal, inspelat i hemlighet, där en hög kinesisk militär öppet tycks erkänna att dödandet av tiotusentals Falun Gong-utövare för deras organ inte var något som spred sig uppåt från lägre nivåer; det kom från toppen, från Jiang Zemin själv.

”Vid den tiden var det ordförande Jiang. Det fanns en instruktion om att påbörja den här saken, organtransplantationer”, sade tjänstemannen, Bai Shuzhong. Han upprepade att Jiang (som på den tiden var ordförande för centrala militärkommissionen, som leder militären) hade gett en viss order. ”Jag hörde [att Jiang Zemin] gav en instruktion… att sälja njurar, utföra operationer…”

Bai informeras om att utredaren har hört att ”logistikdepartementet hade spärrat in ett antal Falun Gong-folk som levande donatorer, är det sant?” Bai säger: ”Detta, detta var då, jag tror, det är åtminstone så jag kommer ihåg det, eftersom då, efter att ordförande Jiang gav ordern, gjorde vi alla en massa anti-Falun Gong-arbete.”

Han tillade: ”Vi kontrollerar de militära universitetssjukhusen, de är direkt anslutna till Folkets befrielsearmés Allmänna logistikdepartement, och de fick upprepade order, eftersom Jiang noggrant övervakade den här saken på den tiden, lade stor tonvikt på den här saken.” Uppringaren frågar: ”Vem lägger stor vikt vid den här saken?” Bai säger: ”Jiang, det var när Jiang var vid makten.”

Samtalet pågår i flera minuter. Rösten tillhör helt klart Bai Shuzhong, tidigare hälsominister för Folkets befrielsearmés allmänna logistikdepartement. Då han är en välkänd militärtjänsteman finns hans tal tillgängliga på internet om man vill jämföra rösten. Rösten i inspelningen och Bai Shuzhongs röst är identisk.

”Gerillasamtal”

Hur ett undersökande ”gerillateam” lyckades få tag i honom via telefon, och till och med snabbt började diskutera sådan känslig, politisk information, är annan fråga.

Wang Zhiyuan är talesperson för World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG), som ringde samtalet, gick inte med på att en reporter skulle få tala med personen som ringde samtalet. Detta var på grund av att det skulle riskera att avslöja uppringarens identitet, sade han.

Wang ville inte säga huruvida personen befann sig i eller utanför Kina. Men han säger att metoden som man använt har finslipats under årens gång, och har använts med hjälp från  initierade personer som läckt information till deras grupp.

Just i det här fallet låtsades uppringaren vara en hög kinesisk tjänsteman som utredde saken.
– Det var identiteten av en överordnad tjänsteman, någon som Bai Shuzhong måste svara inför, och någon som han var rädd för.

Varför kände Bai inte till dennes röst?

– Det finns många höga tjänstemän i Kina. De hade inte träffats, förklarade Wang, som sade att de noggrant undersöker information om de mål som de riktar in sig på och de som de utger sig för att vara. Ibland misslyckas de med sina försök och tjänstemannen fattar misstanke och slänger på luren. Vid andra tillfällen talar de till synes fritt.

Om Wang uppmanas att bevisa att telefonsamtalet är autentiskt, skulle hans organisation kunna bidra med detaljerade telefonloggar till en internationell domstol och visa att telefonsamtalet verkligen ägde rum, såväl som numret som ringts från och till. Andra telefonsamtal som de ringer går genom officiella telefonväxlar i Kina, där man interagerar med operatörer och liknande. Enligt Wang kan de inte fejkas. Han sade att WOIPFG inte kan ge ut den informationen nu eftersom det skulle kompromettera deras förmåga att använda sådana tekniker igen.

Dessutom, sade han:
– Om vi fejkade det här, skulle inte Bai Shuzhong komma ut och bevisa att vi har fel? Det skulle vara lätt, eller hur? Varför har de inte sagt någonting?

”En stor mördare”

Xi Jinping, kommunistpartiets ledare, håller för närvarande på att rensa ut i partiapparaten och militären, och det är uppenbart för experter att många av hans mål är tjänstemän som är allierade med Jiang Zemin, den tidigare ledaren. I det sammanhanget verkar det förståeligt att en tjänsteman, som uppriktigt trodde att han utfrågades av en militär utredare eller liknande, skulle lämna ut Jiang på det här viset.

Den här formen av ledande frågor där möjliga svar innefattas i frågan, var inget som David Matas, en kanadensisk människorättsadvokat som har medförfattat en rapport och bok om kommunistpartiets organstölder, var bekväm med.

– Informationen är rimlig, men inte verifierbar. Det är en sak som är av intresse, sade han i en telefonintervju.

Matas sade vidare:
– Så som jag ser det är bevisen på att Falun Gong dödats för sina organ ganska övertygande, och vi vet att det är officiellt att Jiang satte igång förföljelsen av Falun Gong.

Telefonsamtalet i sig självt fastställer inte huruvida dessa brott har ägt rum – det finns det redan bevis för, sade Matas, men ”säger oss kanske lite om mekanismerna i hur det hände, vad som låg bakom förfarandet”.

Matas tycker att telefonsamtalet är intressant och potentiellt ”fördömande”, men för sig självt är det inte ett ”vattentätt bevis”.

– Jag skulle inte säga att det är osannolikt att Jiang Zemin gav ordern, som en del av hans karaktär… han var en stor mördare, tillade han.