Jeans kräver stor vattenåtgång


SIS, Swedish Standards Institute, startar nu arbetet med en global standard för redovisning av vattenfotavtryck, det vill säga att företag ska rapportera om den vattenförbrukning som går åt vid varje steg i en produkts hela livscykel.

– Att redovisa vattenfotavtryck är ett sätt att visa hur ett företag eller en produkt påverkar vattenresurserna i världen, säger Anneli Rafiq, projektledare på SIS i ett pressmeddelande.

Nu startar SIS det globala standardiseringsarbetet för att man ska komma överens om vilka definitioner och kriterier som ska gälla för redovisning av vattenfotavtryck. Som det nu är redovisas den på olika sätt, men med en global standard blir det enklare att jämföra olika företag.

– Allt fler företag redovisar sin vattenförbrukning och även om Sverige lokalt har tillräckliga vattenresurser är det viktigt för svenska företag med internationell verksamhet att redovisa sin sammanlagda vattenförbrukning vid produktion utomlands. Det kan gälla processindustri och vattenverk lika väl som produktion av kläder och mat som är beroende av vattenslukande grödor, säger Anneli Rafiq.

Vi ska vara medvetna om att det finns ett dolt vatten i de kläder och den mat vi handlar och därmed får våra inköpsvanor globala konsekvenser. Världsnaturfonden uppger på sin sajt att om du köper ett par jeans och en t-shirt av bomull så går det åt mellan 7 000 till 29 000 liter osynligt vatten, och är de sedan tillverkade i Pakistan kanske du bidrar till vattenbristen där.

Följer man hela kedjan för en hamburgare med kött, bröd, lök, sallad och dressing har du konsumerat 2 000 liter osynligt vatten.

Det är ont om sötvatten på vår jord. Trots att dess yta är täckt till mer än 70 procent av vatten så är bara 2,5 procent sötvatten och av det är endast 1 procent tillgänglig för människor, uppger Världsnaturfonden. Bristen på vatten är akut.

I Sverige har vi fortfarande god tillgång på sötvatten men 60 av Europas städer överutnyttjar sitt vatten och på andra håll i världen kan man få gå kilometrar för att hämta vatten. Så en redovisning av hur företag utnyttjar allas vårt vatten är inte helt fel och det första internationella mötet som SIS håller blir den 19-21 november i Stockholm.