Jättestudie bekräftar Omega-3-nytta


Risken att dö i hjärtsjukdom minskar med 20 procent om patienter som får blodtryckssänkande läkemedel även ges Omega-3-fettsyran EPA, visar en japansk studie.

-Det här är en jättestudie som forskare runt om världen väntat på i flera år, säger professorn i klinisk nutrition vid Uppsala universitet Tommy Cederholm till Svenska Dagbladet.

-Det är dessutom en behandlingsstudie av den typ som har störst bevisvärde.

EPA är en fleromättad fettsyra som finns i feta fiskar som lax, sill, strömming och tonfisk. Fiskfetternas goda verkan på hjärt- kärlsystemet har förmodats länge. Men de blev starkt ifrågasatta i en irländsk studie 2003, Dart-II-studien, som gick tvärt emot två andra stora undersökningar. Det positiva resultatet vände oväntat vid långtidsbehandling med Omega-3. Dödligheten ökade enligt irländarna efter två-fem år.

Året därpå konstaterade Cochraneinstitutet att det saknas stöd för att rekommendera Omega-3 mot hjärt- kärlsjukdomar. Efter det har forskarna väntat på resultat från japanska Jelisstudien vid Kobeuniversitetet.

Jelisstudien har följt över 18 000 patienter i fem år, alla behandlade med statiner mot högt kolesterolvärde.

Jelis rapporterar i senaste numret av tidskriften Lancet om gynnsamma resultat med Omega-3-fettsyran EPA. En grupp patienter fick varje dag 1,8 gram EPA tillsammans med statiner medan en kontrollgrupp fick endast statiner. Sjukligheten visade sig lägre hos dem som fick kombinationsbehandlingen.

-Cochrane väger nu så klart in de här nya resultaten, vilket bör innebära att den nuvarande negativa hållningen omvärderas, säger Tommy Cederholm.