Jättelikt tomrum hittades i universum
Illustration av hålets effekt på den kosmiska bakgrundstrålningen. Till höger syns bakgrundstrålningen som frigjordes efter Big Bang, med små krusingar och fördjupningar på ytan beroende på temeraturförändringarna i det tidiga universum. I riktningen mot det upptäckta tomrummet ser WMAP- satelliten (överst till vä) en kall fläck (en skarpt blå fläck), medan VLA (underst till vä) ser färre galaxer. (Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF, NASA)


Astronomer från University of Minnesota har hittat ett förbluffande stort tomrum i universum, nästan en miljard ljusår i diameter. I tomrummet finns inga galaxer, stjärnor och inte ens den tidigare funna mystiska mörka materian, enligt ett pressmeddelande från NRAO (National Radio Astronomy Observation) i Minnesota.

Medan tidigare undersökningar har hittat hål eller tomrum i universum, är den nya upptäckten som gjorts av astronomen Lawrence Rudnick och hans kolleger från University of Minnesota annorlunda och mycket större.

– Det är inte bara det att ingen har hittat ett så här stort tomrum – vi hade aldrig ens förväntat oss något i den här storleken, sade Lawrence Rudnick i ett pressmeddelande.

Astronomerna drog sina slutsatser genom att studera data från USA:s radioobservatorium (NVSS). Forskarnas noggranna studie av data visade på en avsevärd minskning av antalet galaxer i riktning mot konstellationen Eridanus som ligger på mellan sex och tio miljarder ljusårs avstånd från jorden, sydväst om Orion.

– Vi visste redan att det var något annorlunda med det området på himlen, sade Rudnick. Regionen har döpts till ”WMAP Cold Spot,” på grund av att den var framträdande på kartan av den kosmiska bakgrundstrålningen som togs fram av satelliten, WMAP (Wilkinson Microwave Anisotopy Probe).

Rudnick, tillsammans med Shea Brown och Liliya R. Williams, forskare från University of Minnesota, rapporterade om sina fynd i ett dokument som har antagits för publicering i tidskriften Astrophysical Journal.

– Vad vi har hittat är inte normalt, vare sig man baserar det på observationer eller datorsimuleringar av universums utveckling i stort, sade Williams.

Universums ökande expansion och den mörka materian upptäcktes för mindre än tio år sedan. Den fysiska sammansättningen av mörk materia är okänd, trots att det är den mest förekommande energin i universum idag.

Forskarna har publicerat bilder på internet: www.nrao.edu/pr/2007/coldspot/graphics.shtml.


I det enorma hålet i universum finns varken galaxer, stjärnor eller mörk materia. (Rudnick et al., NRAO/AUI/ NSF, NASA)

I det enorma hålet i universum finns varken galaxer, stjärnor eller mörk materia. (Rudnick et al., NRAO/AUI/ NSF, NASA)