Jättelika stenansikten i Tianshanbergen
Det majestätiska Tian Shan berget i Centralasien, liggger i Kinas ”fjärran” väst (i Xianjiangs Uighuriska Autonoma Region). (Foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)


Ett kinesiskt arkeologiskt team upptäckte nyligen ”ansikten” utskurna i gigantiska klippor i de västra Tianshanbergen.

Enligt Xinhua.net:s rapport den 10 Augusti, fann man på grässlätten i Wenquan, Xinjiang, den uyghuriska autonoma region, dessa klippor på vilka de mystiska ansiktena var uthuggna. De är gråsvarta i färgen och mäter 3 meter högt samt 3,5 meter på bredden. 

På grund av erosionen så har den västra sidan av klippan gröpts ur och formar ett naturligt skrin som är vitt på insidan och ger en stark kontrast mot den mörka utsidan. Runt 10 gigantiska ”ansikten” verkar ha huggits in i de grottformade väggarna. Varje skulptur är ca 20-30 centimeter I diameter och karaktäriseras av ett stort runt ansikte med fjärilsliknande öron, en bred mun och tomma runda ögon.

Platsen där dessa klippor finns är väldigt otillgänglig och den sida av klipporna där skulpturerna är uthuggna är riktade mot en djup ström där vatten och snö passerar med hög hastighet. Hur de har kunnat skapas förblir ett mysterium.

Zhang Tienan, en forskare som samarbetar med Xinjiang Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology , fick en mindre chock vid upptäckten av klippan ”Det är första gången som vi träffat på något liknande detta i Xinjiang. Fast det är emellertid inte första gången som Tianshan Bergen har benämnts i historien.

Enligt en gammal kinesisk legend levde det en drake i Tianshanbergen som åt små barn tills en uighurisk hjälte kom till bergen och dödade draken, samt skar honom i 8 delar. Drakens blod blev till ett scharlakansrött berg av blod och de 8 delarna blev de 8 dalarna i denna bergskedja känd som ”Flammande Bergen”.

Delar av Tianshanbergen fick också sitt namn ”Flammande Bergen” från en fantasieggande historia om en buddhistmunk, som åtföljdes av en Apkung med magiska krafter, som sprang in i en vägg av flammor på sin pilgrimsresa till Indien i en 1500-tals novell, Resan till Väst, skriven av Wu Chengen, en författare under Ming Dynastin (1368-1644 AD).

Denna upptäckt åtföljdes inom kort av flera uthuggna stenansikten i en grupp av klippiga kullar i Wenquan. Zhang Tienan berättar att dessa stenreliefer förmodligen är från samma tidsperiod som de tusentals reliefer som tidigare hittats i Wenquanområdet. Man misstänker att de kan vara ett uttryck av vördnad eller tillbedjan mot solen då alla uthuggna artefakter är vända mot öster.

Zhang Tienan berättar att dessa nya upptäckter är av stor vikt och att man genom en tolkning av dessa stenansikten kan få hjälp med att beskriva kulturen, sociala förhållanden och religion hos de hästburna nomaderna i norra Xinjiang. Det är möjligt att dessa moderna upptäckter en dag blir ännu en del av den redan rika legendariska historien om Tianshanbergen.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/china/giant-rock-faces-found-on-western-tianshan-mountains-2739.html