Jättehål i Guatemala oroar de lokala myndigheterna
Vy över en enorm krater som bildats genom jordskred orsakat av den tropiska stormen Agatha i Guatemala City den 31 maj 2010. (Foto: Johan Ordonez / AFP / Getty Images)


Ett jättehål i Guatemala svalde en byggnad och en gatukorsning. Det fick de lokala myndigheterna att undra om händelsen är isolerad eller om det finns ett potentiellt fortsatt hot mot medborgarna i Guatemala City.

Hålet har rapporterats vara 100 meter djupt och ser ut som en väldig brunn. Inte bara är djupet oroande utan hålet är också uppskattningsvis 30 meter i diameter. Från luften verkar hålet vara bottenlöst för blotta ögat.

Räddningsteam har sänkts ner i hålet för att söka efter överlevande bland spillrorna. Tre döda har rapporterats funna i dagsläget men ingen uppskattning har gjorts beträffande antalet saknade, rapporterade Associated Press.

Den tredje kroppen som hittades tillhörde en 53-årig man, Domingo Soyos. De första två döda kropparna som upptäcktes efter att hålet hade öppnat sig, hittades flytande i en flod i närheten. Soyos var far till de två tonåringarna som hittades döda i floden.

Jättehålet har sammankopplats med den tropiska stormen Agatha som har plågat nationen med kraftigt regnande och som orsakat jordskred i hela det centralamerikanska landet som gränsar till Mexico. Den sista AP-rapporten angav minst 145 döda och fler än 50 saknade. Tusentals människor tros vara hemlösa och vägar har stängts av runt om i landet.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/36601/