Järnvägsnätet kan få pengar från EU


Det europeiska transportnätet behöver förbättras anser EU och fyra olika EU-kommissionärer presenterade nyligen ett förslag om vad som bör göras i Europa, och en klar signal skickades till Sverige.

Det är järnvägsnätet som EU specificerar med betoning på norra Sverige: Sundsvall-Luleå, Malmbanan till Kiruna och den norska gränsen, del av den så kallade Botniabanan och Norrbotniabanan men även mellan de större städerna, sträckorna mellan Malmö-Göteborg och Stockholm-Malmö.

– Idag har vi fått en tydlig signal från EU om att norra Sveriges infrastruktur måste förbättras, nu är det upp till regeringen att stödja förslaget och snabbt avsätta de investeringspengar som måste läggas ovanpå EU:s grundplåt, sade EU-parlamentariker Marita Ulvskog enligt Europaportalen i Bryssel.

Om Sverige skickar in en projektansökan och den godkänns av EU kan EU skjuta till mellan 20-40 procent av den beräknade kostnaden. Resten får Sverige själv finansiera.

50 miljoner euro ska EU-kommissionen lägga på infrastrukturprojekt i EU fram till 2020. Därav ska 30 miljoner euro avsättas för att bygga nya transportnät eller modernisera järnvägar, vägar, flygplatser och vattenleder. 

Resten av pengarna används för att utveckla energinätet i Europa och bredband och digitala tjänster.

Förslaget som ingår i EU:s budget för åren 2014-2020 väntas inte bli klart förrän om tidigast ett och ett halvt år.