Japanskt sjukhus testar ny modell att behålla sjuksköterskor


Det är inte bara i Sverige som sjukhusen har problem med att få sjuksköterskor att stanna kvar när arbetet på arbetsplatsen blir mer och mer krävande och färre anställda ska ta hand om fler patienter.

På ett sjukhus i Akashi i Japan provar man ett nytt sätt att arbeta som kanske kan få sjuksköterskorna att stanna kvar i yrket.

På Onishi Neurological Center arbetar sjuksköterskorna i grupper om fyra som turas om att ha betald semester tre månader i sträck. På så vis kan sjukhuset betala lägre bonusar så den totala lönekostnaden motsvarar ändå kostnaden för tre heltidsanställda.

Chefen för sjukhuset, Hideyuki Onishi, fick idén från en Osakabaserad ideell organisation som erbjuder gratis medicinsk hjälp till barn i Afrika.

Hisanari Miyata driver en klinik i Nairobi och han berättade för Onishi att många av de japanska sjuksköterskorna som arbetar som volontärer har varit tvungna att säga upp sig från det sjukhus de arbetade på.

Han kom med förslaget om tre månaders semester för att sjuksköterskor ska få en chans att ta en paus från sina ofta mycket krävande uppgifter, bli en ”askunge”.

Onishi ville prova idén eftersom hans sjukhus hade en hög omsättning på sjuksköterskor. Han kallar modellen ”Working Cinderella”.

”Det är ingen större idé att utbilda sjuksköterskor om de slutar, men om de använder semestern effektivt och vill fortsätta jobba kommer det att förbättra kvaliteten på vården”, sade han.

”Jag lockades av semestermodellen”, sade Yoko Endo från Osaka.

Hon har tidigare arbetat som volontär i Afrika och när hon börjar arbeta på sjukhuset kan hon använda den långa semestern till att göra det igen.

”Eftersom jag får betalt under semestern blir det inga problem”, sade hon.

Det japanska Nursing Association uppskattar att omsättningen av sjuksköterskor uppgick till nästan elva procent under 2011. Den höga siffran tillskrivs de svåra arbetsförhållandena för sjuksköterskorna.

Under 2010 uppskattade det japanska hälsoministeriet att en tredjedel av alla utbildade sjuksköterskor inte längre arbetade i yrket.

Det här har skapat en ond cirkel där sjukhusen har brist på personal, och de som fortfarande jobbar ställs inför en ständigt växande arbetsbelastning.

Onishi tror att det här förslaget med flexibilitet kan göra det lättare att få sjuksköterskorna att stanna kvar och att modellen kommer att sprida sig även till andra sektorer.

Artikeln bygger på en artikel i The JapanTimes.