Japans premiärminister uppmanas protestera mot Kinas regim
Tuidang-centret i Japans ordförande Kunio Sato överlämnar det öppna brevet. (Zhang Benxhen/ Epoch Times)


Tuidang-centret i Tokyo har överlämnat ett öppet brev till Japans premiärminister, Taro Aso. Tuidang är kinesiska för ”lämna partiet” och centret tillhör en världsomfattande kampanj vars syfte är att hjälpa kineser att ta avstånd från det kinesiska kommunistpartiet (KKP). I brevet uppmanas Aso att protestera mot giftiga kinesiska matvaror på Asien-Europa-toppmötet för att värna om japanernas hälsa. Man ber honom också att kräva att fängslade oskyldiga kineser från Tuidang-rörelsen omedelbart ska friges.

Tuidang-rörelsen förklarar fenomen som det förgiftade mjölkpulvret från Kina med att KKP:s styre har medört ett moraliskt förfall i landet.

”Förr i tiden spreds taoism, konfucianism och buddhism vida omkring i Kina så människor betonade hövlighet och moraliska karaktärsdrag såsom empati, rättfärdighet, lojalitet, vördnad för föräldrarna, artighet, visdom och att vara ärlig. De hade rika hjärtan,” står det i det öppna brevet till premiärministern.

”Det kinesiska kommunistpartiet ser emellertid hövlighet och moral som vidskepelse och förnekar det helt. KKP hjärntvättar sin befolkning med en kommunistisk ideologi. Dess 59-åriga tyranni har fullständigt förstört kinesernas känsla för moral. Begreppen gott och ont har blivit omvända.”

Tuidang-centret lyfter även fram att Kina, som växer på världsmarknaden, har stor inverkan på Japan. Den moraliska korruptionen i Kina orsakar skada även i Japan, står det i brevet. Man önskar att Aso ska ”förstå KKP:s natur” och hävdar att den etiska kollapsen och korruptionen växer hejdlöst i Kina sedan KKP kom till makten.

Sedan Epoch Times specialutgåva ‘Nio Kommentarer om Kommunistpartiet’ publicerades har över 44 miljoner kineser öppet tagit avstånd från KKP och dess tillhörande organisationer. Kineserna fortsätter att visa att de vill lämna partiet, menar Tuidang-centret i sitt brev.

KKP försöker att hejda den stora vågen avhopp med hjälp av våld och bedrägeri, sägs det i brevet till premiärministern. Nyligen medgav KKP:s generalkonsul i New York, Peng Keyu, i ett telefonsamtal att det kinesiska konsulatet deltog i och uppmanade till attackerna mot Tuidang-centrets volontärer i New York. 

Tuidang-centret anser att oron för dylika våldshandlingar borde sträcka sig utanför New York. De hoppas att Japans premiärminister kan kräva omedelbar frigivning av de oskyldigt fängslade från Tuidang-rörelsen.

Översatt från engelska:http://en.epochtimes.com/n2/world/quit-ccp-japan-6432.html