Japans överlevande söker efter minnen och kroppar
En överlevande söker igenom återfunna föremål som ställts ut i stadshuset i Yamada, Iwate, i Japan. (Foto: Toshifumo Kitamura/AFP/Getty Images)


En och en halv månad efter naturkatastrofen i Japan letar människor fortfarande efter minnen och kroppar i spillrorna som katastrofen lämnat efter sig.

Enligt rikspolisen i Japan saknas fortfarande 12 000 människor och i nordöstra Japan fortsätter saneringsarbetare och soldater röja undan bråte för att hinna få fram fler kroppar innan sommarhettan och den höga luftfuktigheten slår till.

Saneringsteamen hjälper också till med att få fram minnesföremål som lyckats klara sig igenom katastrofen. Innan man sätter igång med att röja upp i ett specifikt område talar man om för de överlevande där att de kan komma och se om de känner igen sina ägodelar. 

Trots att sökandet i de ruttnande spillrorna är till hjälp för de boende, orsakar det ändå att återuppbyggnadsfasen, som påbörjades denna månad, fördröjs.

I katastrofen, som bedöms vara den värsta i Japan sedan andra världskriget, har fler än 90 000 hem förstörts eller skadats, enligt Associated Press.

Medan den dystra atmosfären dröjer sig kvar i Japan är regeringen oroad över att antalet självmord kommer att öka då så pass många överlevande känner hopplöshet över att ha förlorat familj och hem.

Även innan jordbävningen, tsunamin och kärnkraftsolyckan låg antalet självmord på 30 000 om året och denna siffra väntas nu bli högre.

Översatt från engelska