Japan står inför utmaningar på rismarknaden
En japansk jordbrukare på ett risfält nära Narita i Japan. Japan står inför stora utmaningar inom jordbrukssektorn när regeringen satsar biljoner yen på jordbruksstöd. (Foto: Kazuhiro Nogi / AFP / Getty Images)


Japan står inför stora utmaningar i sin jordbrukssektor. Kazuhito Yamashita, en forskare vid Research Institute of Economy, Trade & Industry, skrev nyligen att jordbrukets andel av Japans BNP minskade från 9 procent till 1 procent mellan 1960 och 2005.

Utan biljoner yen som regeringen satsat på jordbruksstöd skulle jordbruksproduktionen i Japan ligga nära noll. Den nuvarande politiken är att stödja risproducenterna genom att köpa deras ris till ett stödpris. Yamashita hävdar att detta uppmuntrar småskaliga deltidsbönder ”eftersom det är billigare för dem att odla ris än att köpa det i staden”.

Den nuvarande regeringen, som bildats av Japans demokratiska parti (DPJ) i september 2009, planerar nya subventioner som skall täcka skillnaden mellan risets produktionskostnad och marknadspriset. Denna subvention kommer inte att ändra de nuvarande höga prisnivåerna, vilka måste matcha de höga tullavgifter som Japan måste säkra i framtida förhandlingar inom WTO om frihandelsavtal. De nuvarande tullavgifterna på ris ligger på höga 788 procent.

Trots Japans befolkningstillväxt från 70 miljoner till 130 miljoner efter andra världskrigets slut, har riskonsumtionen per person minskat med hälften under de senaste 40 åren. Nu håller den demografiska trenden på att vända när den japanska befolkningen inte bara är på nedgång utan också åldras. Riskonsumtionen per capita förväntas därför minska ännu mer.

Detta kan medföra förändringar i prognosen för markanvändning när nuvarande 8,5 miljoner ton ris som konsumeras per år potentiellt minskar till 3,5 miljoner ton. Två miljoner hektar som nu används för risodling måste då istället användas för andra ändamål.

En lösning på problemet som Yamashita, en expert på jordbruksekonomi, lyft fram är att regeringen avvaktade med sin nya plan för anpassning av produktionen och drar fördel av den växande efterfrågan på japanskt ris och sänker det nuvarande fasta priset för rispriduktionen, som nu ligger 50 % högre än priset på ris från Kina, till en nivå som ligger under det kinesiska priset. Japan skulle på så sätt inte behöva importera ris längre och skulle istället potentiellt kunna exportera sitt ris.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30030/