Japan och Kina oense om giftig dumpling
Japansk personal inspekterar paket med från Kina importerad dumpling, som återkallades från japanska varuhus 1 februari efter att flera personer misstänks ha förgiftats av sådan. (Foto: Jiji press/AFP)


Talespersonen för Kinas allmänna säkerhetsministerium sade att det inte finns några bevis för att de dumplings som förgiftat flera människor i Japan hade förorenats av bekämpningsmedel vid den fabrik de tillverkats i Kina.

Yu Xinmin, biträdande chef för brottsutredningsbyrån vid Kinas allmänna säkerhetsministerium meddelade detta vid en presskonferens i Peking den 28 februari.

Yu sade att det inte finns några spår av bekämpningsmedel på dumplings vid den aktuella fabriken, Tianyang Factory. Han sade att förgiftningen inte var ett resultat av att rester av bekämpningsmedel skulle finnas på tillverkningsplatsen, utan att incidenten berodde på den mänskliga faktorn eller ont uppsåt. Han sade att chansen för att bekämpningsmedlet blandats in i dessa dumplings i Kina var mycket liten.

Japans generalkommissionär Hiroto Yoshimura kritiserade emellertid detta uttalade och uttryckte sin tveksamhet inför dess sanningshalt och sade att det måste undersökas.

Han tillbakavisade den kinesiska regeringens uttalande att Japan inte försett dem med de fysiska bevis som de begärt. Han sade att Japan gett Kina material för att underlätta utredningen och att han inte förstod varför Kina kom med ett sådant uttalande

Yoshimura ifrågasatte även Kinas påstående att bekämpningsmedlet skulle kunna tränga gradvis igenom förpackningen och förorena maten inuti. Han bad Kina komma med vetenskapliga bevis som stödde detta.

Den sortens bekämpningsmedel som påträffades inuti påsarna med frysta dumplings tillverkade i Kina är annorlunda i sin sammansättning än det medel som förekommer i Japan, och som dessutom främst används inom forskning.

Dessutom skedde förgiftningarna i två olika län, och importen hade skett genom skilda kanaler, vilket gör det nästan säkert att dessa dumplings förgiftats medan de var i Kina.

Japan uttryckte förvåning över Kinas nekande. Fastän polis från de två länderna uttryckt sin vilja till samarbete kan oenigheten kring källan till bekämpningsmedlet påverka framtida utredningar negativt.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-2-29/66822.html