Japan: Mer radioaktivt vatten kan komma att dumpas i havet
Reaktor fem och sex i Fukushima Daiichis kärnkraftverk ses genom ett bussfönster i Okuma den 12 November. (Foto: David Guttenfelder/AFP/Getty Images)


Tepco, som driver det havererade kärnkraftverket Fukushima Daiichi, sade i slutet av förra veckan att de kanske måste släppa ut mer vatten med låg strålning i havet, rapporterar media.

– Vi vill öka antalet behållare för att rymma vattnet men det blir svårt att hinna göra det i tid, sade talesmannen Junichi Matsumoto till Reuters om anledningen till att de skulle dumpa förorenat vatten.

Planerna på att dumpa vatten kan förverkligas så tidigt som i mars nästa år, tillade företaget. Tepco kommer då att ha nått sin maxkapacitet för att lagra vatten men kanske har vi hunnit bygga fler lagringstankar till dess.

Vattnet ska filtreras för att minska strålningen innan det släpps ut.

Tepco har redan släppt ut tusentals ton vatten med låga nivåer av strålning i havet efter jordbävningen och tsunamin i mars som skadade anläggningen i Fukushima.

I måndags sade företaget att omkring 45 ton radioaktivt vatten som innehåller förhöjda halter av strontium, som kan orsaka skelettcancer hos människor, läckte ut från en saneringsplats inne i anläggningen. Bolaget skyllde vattenläckaget på en spricka i en betongbarriär. En del av det förorenade vattnet rann ut i havet innan anläggningens arbetare blockerade sprickan med sandsäckar.

Översatt från engelska