Japan håller urgammal Sumo-tävling i att få bäbisar att gråta
En kimonoklädd domare tittar på när två barn, som hålls av sumobrottarelever, börjar gråta under "Sumo-bäbisgråt"-tävlingen vid Sensoji-templet i Tokyo den 25 april. (Foto: Toru Yamanaka / Getty Images)


Japan höll nyligen sin årliga tävling i vilken sumobrottare tävlar om vem som snabbast får ett barn att gråta.

Om spädbarn i Naki Sumo-tävlingen (gråtande bäbistävlingen) gråter ansikte mot ansikte samtidigt, kommer den som gråter högst och längst att förklaras som vinnare.

Åttio spädbarn gavs ivrigt till de olika sumobrottarna vid Sensoji-templet i Tokyo. Mammorna ger glatt sina barn till brottarna eftersom de tror att gråt är bra för barnets hälsa.

Naki Sumo går ungefär 400 år tillbaka i tiden och sörjer för att skrämma bort spöken och onda andar. Evenemanget är vårens höjdpunkt, rapporteras det.

Sumobrottarna åsamkar inte någon fysisk skada på barnen. I stället grinar och morrar de för att få barnen att gråta.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/34163/

 

 

 

 

Japan Holds Age-Old Sumo Baby Crying Contest
By Jack Phillips
Epoch Times Staff Created: Apr 26, 2010 Last Updated: Apr 26, 2010

A kimono-clad referee looks on as two babies held by student sumo wrestlers break into tears during the ‘Baby-Cry Sumo’ competition at Sensoji temple in Tokyo on April 25. (Toru Yamanaka/Getty Images)

Japan held their yearly contest on Monday in which sumo wrestlers compete to make a baby cry the quickest.

In the Naki Sumo (crying baby) contest, if the head-to-head wailing infants cry simultaneously, then the one who cries loudest and longest is declared winner.

Eighty babies were eagerly given to the various sumo wrestlers at the Sensoji Temple in Tokyo. The mothers are enthusiastic to give the babies to the wrestlers as they believe the crying is beneficial for the child’s health.

Naki Sumo dates back approximately 400 years and looks to scare away ghosts and evil spirits. The event is the high point of spring, according to reports. The sumo wrestlers do not inflict any physical harm. Instead, they make faces and growl to elicit a crying response from the babies.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/34163/