Japan återkallar giftig, kinesisk ål


Den 15 januari 2009 beslöt regeringstjänstemän i Chiba att återkalla levande odlade ålar som importerats från Fujianprovinsen i Kina. De cirka 1500 kilona ål testades och befanns innehålla tre gånger mer dicofol än vad som är tillåtet i landet. Dicofol är ett insektsbekämpningsmedel liknande DDT, som tros orsaka cancer. Användningen av DDT är förbjuden i de flesta i-länderna.

En talesman för Chibaregionens allmänna hälsodepartement sade att uppskattningsvis 60 000 ålar återkallades. Marakutsu-bolaget i staden Narita importerade ålarna från Kina den 3 januari för att sedan sälja dem i partier till Tokyo, Saitama och Chibaregionen

Enligt rapporter visade testresultat från Narita flygplats karantänstation att testade ålar innehöll i genomsnitt 0,03 milligram dicofol. Gränsen för vad som är tillåtet är 0,01 milligram. Ålarna vägde mellan 200 och 300 gram. Japans hälso-, arbets- och välfärdsdepartement beordrade därefter att saken skulle utredas vidare, bland annat vart ålarna hade sålts vidare.

Dicofol, även känt som kelthane, har använts som insektsbekämpningsmedel på blommor och grönsaker. Tecken på toxicitet inkluderar huvudvärk och yrsel, i extrema fall kan även leverskador uppstå. I Japan produceras inte Difocol längre, men substansen är inte förbjuden.

Översatt från engelska:http://en.epochtimes.com/n2/content/view/10465/